Elektrische bedrijfswagen thuis opladen? Stront aan de knikker…

Het leek ons (en de vakpers) vrij duidelijk… als je thuis je elektrische wagen in het stopcontact steekt, mogen deze kosten door je vennootschap aan u privé terugbetaald worden. De brandstofkosten komen immers ten laste van de vennootschap (die wordt door fiscaal voor ‘beboet’ doordat ze zelf belasting betaalt op 40% van het forfaitair gewaarde voordeel van alle aard).

Dat de regeling anders zou zijn voor diesel/naft of elektrische wagens zou bizar zijn.

En toch… opeens verschijnt een vreemd antwoord van de Minister op een parlementaire vraag… “Kan de terugbetaling van elektriciteitskosten in kader van het laden van een bedrijfswagen aanzien worden bij de genieter van de terugbetaling als een voordeel van alle aard?

Wij waren even verbijsterd over het antwoord als vele collega’s… het antwoord bleek niet simpel en rechtlijnig.

De terugbetaalde elektriciteitskosten zijn enkel aftrekbaar voor de vennootschap en niet belastbaar als ontvangen bezoldiging voor de genieter indien 3 voorwaarden vervuld zijn:

  • De werkgever/uw vennootschap stelt naast de elektrische bedrijfswagen ook een thuislaadpaal ter beschikking    (laden aan een gewoon stopcontact is dus niet voldoende)
  • Deze laadpaal heeft een systeem dat meedeelt hoeveel elektriciteit er werd verbruikt (en evt ook voor welke wagen)
  • Er is een car policy die voorziet in de terugbetaling van de thuis getankte elektriciteit

In de mate dat deze voorwaarden niet vervuld zijn, concludeert de minister:

  • Is de terugbetaling enkel maar een ‘kost eigen aan de werkgever’ (en dus aftrekbaar in de vennootschap en niet belast bij de genieter) indien de genieter kan aantonen dat de elektriciteit dient voor beroepsmatige verplaatsingen (in praktijk zal u moeten aantonen hoeveel procent u de wagen voor beroepsverplaatsingen gebruikt)
  • Is er een voordeel alle aard voor het percentage verbruikte elektriciteit dat dient voor privéverplaatsingen

We stellen ons de vraag of de soep zo warm gegeten zal worden als het antwoord van de Minister laat blijken… maar het noodzaakt u toch om het thuisverbruik wat beter in kaart te brengen, alsook uw verplaatsingen/beroepsverbruik (grootste struikelblok bij de beroepsverplaatsingen blijft dat het reguliere woon-werkverkeer als een privé verplaatsing aanzien wordt).

Of u kan zich in regel stellen met de voorwaarden die de Minister opgesteld heeft… allicht met hulp van zijn administratie.

Enfin… wij zien weerom minder leuke en oeverloze discussies opduiken met de controleurs. En net nu de elektrische wagen wat wind in de zeilen kreeg.