Nieuwe waardebepaling voordeel alle aard bedrijfswagen

Een van de nieuwe maatregelen in het regeerakkoord is de aanpassing van de waardebepaling van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens. Voor bijna alle wagens zal dit resulteren in een hogere belasting.

Via deze site van de standaard kan u voor een eigen wagen het nieuwe voordeel alle aard berekenen. Ook via de site van DirectLease kan je makkelijk het voordeel bereken.

Het nieuwe voordeel wordt bepaald in functie van de cataloguswaarde én de CO2 uitstoot. Het is dus van belang om bij aanschaf rekening te houden met beide elementen. Zo zal een nieuwe wagen met een cataloguswaarde (= inclusief alle opties en met BTW) van 50.000 euro, maar met een CO2 uitstoot van 110gr. een belastbaar voordeel opleveren van 2.785 euro (voorheen 1.244); terwijl een zelfde auto met een uitstoot van 145gr een voordeel van 4500gr oplevert (voorheen 1.718).

Erg onrechtvaardig in dit nieuwe verhaal zijn de supergroene elektrische wagens; in het vorige stelsel betaalde men amper belastingen indien men zulke wagen kost. In het nieuwe stelsel wordt de hoge aanschaffingswaarde afgestraft (vb. van Opel Ampera – elektrische wagen; vroeger 290 euro/jaar, in het nieuwe stelsel 1.800 euro/jaar). Ook hier wordt in de wettekst misschien nog aan gesleuteld?

Hierbij enkele tips die u het leven iets minder zuur maken:

– Laat uw opties nadien installeren indien mogelijk. Zo vermindert u de catalogusprijs en dus ook uw voordeel.
– Ook het laten betalen van deze extra opties door de werknemer zelf blijft een mogelijke keuze (ook vroeger kon zo het voordeel geminimaliseerd worden)
– Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren met tweedehandswagens, maar indien zij dezelfde regeling ondergaan, zal dit een boost van de tweedehandsmarkt opleveren (zeker de ‘nearly new car’ concepten)

Een laatste tip, bereken voor uzelf of u niet beter af bent met een kilometervergoeding voor elke beroepsmatige kilometer. De fiscus laat toe dat u 0,3258 per beroepsmatig afgelegde kilometer uitbetaalt.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een wagen met aanschaffingsprijs incl BTW van 47.419 euro en een CO2 uitstoot van 159 gr
Jaarlijkse kost (renting, diesel, onderhoud, taks, verzekering) van 9.000 euro ex BTW
Omdat de wagen maar voor 70% fiscaal aftrekbaar is, betaal je op 2.700 kosten een vennootschapsbelasting van 34%, zijnde 918 euro
Daarnaast betaalt de zaakvoerder op een voordeel van 4.836 zo’n 50% belasting en 22% sociale bijdragen, zijnde 3.143 euro (para)fiscale druk
De belastingbesparing die de vennootschap realiseert, is 34% van 9.000 euro ofwel 3.060 euro

Totale fiscale kostprijs van deze wagen = 1.001 euro (belasting bedrijfsleider + belasting op niet aftrekbare kosten – belastingbesparing vennootschap)

Indien dezelfde bedrijfsleider echter 28.000 beroepsmatige kilometers per jaar aflegt met deze wagen, dan recupereert hij via de forfaitaire onkostenvergoeding 9.122 euro (28.000 x 0,3258). De kostprijs van de wagen was 9.000 euro per jaar; dus alle autokosten zijn dan gedekt, en de zaakvoerder doet geen financieel verlies. Bovendien geniet hij bij verkoop van de wagen van de meerwaarde.

Een kort vuistregeltje is dus de volledige jaarlijkse autokost delen door 0,3258; doe je jaarlijks meer beroepsmatige kilometers, dan zal je beter af zijn met een forfaitaire kilometervergoeding. Het is dan wel zo dat je een ‘kilometerboekhouding’ zal moeten voeren om de beroepsmatige kilometers te bewijzen (een logboek in de wagen leggen kan hiervoor erg nuttig zijn).

We onthouden ook dat iedereen zijn eigen rekening zal moeten maken, rekening houdend met totale jaarlijkse kost van de wagen en het jaarlijkse forfaitair bepaalde voordeel van alle aard. Allen dus naar de rekentafel!

Bronnen: De Standaard, DirectLease, Mobimix, FOD Financiën

22 thoughts on “Nieuwe waardebepaling voordeel alle aard bedrijfswagen

 1. Tweedehandswagens : zal men hiervoor ook de oorspronkelijke catalogusprijs beschouwen, of toch de aankoopprijs op de tweedehandsmarkt van deze wagen? Wanneer zou hieromtrent duidelijkheid bestaan? Mvg KVO

  • Het zou normaal om de factuurwaarde gaan; dus de tweedehandswaarde. Ik heb nog geen andere zienswijze vernomen, maar wacht nog wel steeds op circulaires van de administratie.

 2. wat dan met de bestaande wagens in je vennootschap, stel je hebt een porsche nieuw gekocht 6 jr geleden voor 105.000 € als je dan nu het voordeel moet gaan berekenen op die 105.000 € lijkt mij dit een serieuze discriminatie tov als je diezelfde porsche 2dehands koopt voor 40.000 €, er gaat hier nog veel inkt over vloeien en volgens mij ook heel wat rechtszaken van komen

  • Ik vrees dat die waardering volgens de huidige teksten inderdaad op die volle pot zal berekend worden. Je zal mij nooit horen zeggen dat de fiscale wetten ‘rechtvaardig’ zijn. Wij verwachten natuurlijk wel nog heel wat administratieve richtlijnen terzake.

   • ik kreeg hier net nog een mooie interpretatie van de wet via een leasingsmaatschappij, laat ons weer die porsche nemen van 105.000 €, die werd niet aangekocht maar een renting voor aangegaan, de wagen werd nooit ingeschreven op de vennootschap en de BIV werd dus ook betaald door de leasingsmaatschappij. De restwaarde van die wagen is nu 2500 € incl btw, volgens de leasingsmaatschappij moet het voordeel nu worden berekend op die 2500 € (is de aankoopprijs vandaag), dit zouden ze ook bevestigd hebben gekegen via het ministerie, ik ben benieuwd 🙂

    • Die interpretatie werd mij onlangs ook bevestigd… en zou inderdaad ook volgen uit een letterlijke lezing van de wet.

     Toch één bedenking bij uw voorstel; mijns inziens kan dit enkel bij operationele rentings, waarbij de restwaarde altijd meer dan 15% moet zijn. In uw voorbeeld dus min. 15.750 euro. Een financiële leasing, met een restwaarde kleiner dan 15%, moet immers reeds bij aangaan van het contract als materieel vast actief geboekt worden; het lichten van de koopoptie wijzigt dus de oorspronkelijke ‘aanschaffingswaarde’ niet. Bij een operationele renting verschijnt er gedurende de rentingperiode niets op het actief, en wordt de koopoptie als vast actief geboekt (aan de lagere koopoptiewaarde).

     We blijven (bang) afwachten wat de circulaires hierover zullen zeggen. In het geval die deze zienswijze bevestigen, is dat een quasi doodsteek voor de financiële leasings (versus de operationele rentings).

   • Het voorbeeld dat ik hier aanhield betreft een operationele renting op 5 jr met een restwarde van 20 %, de klant heeft echter zijn renting met 1 jaar verlengd en zo komen we op een restwaarde van 3000 en dus geen 2500 en dus hier ook 15 % of meer

 3. dat is inderdaad zo, misschien dat het eens tijd wordt dat zulke maatregelen eerst eens bekeken en besproken worden door mensen in de praktijk, zou heel wat tijd en ellende besparen.

 4. Dacht dat de aangehaalde forfaitaire km vergoeding maar geldt voor maximaal 24000 km?

  • Inderdaad, de circulaire die de terugbetaling regelt van autokosten gemaakt door ambtenaren, spreekt van een maximum aantal kilometers die op deze wijze mogen terugbetaald worden. Dit maximum hoeft echter niet te gelden voor terugbetaling van autokosten aan personeelsleden in privé ondernemingen. Eventueel kan een controlerende belastingcontroleur beslissen om zich niet te houden aan het bedrag van 0,33.. euro voor de vaststelling van een kilometervergoeding… maar hij zal dan een ander bedrag naar voor moeten schuiven.

   Als belastingplichtige kan je m.i. stellen dat het bedrag zoals vastgesteld door de overheid een werkelijke kostprijs per kilometer uitmaakt… waarom zou die kostprijs anders zijn voor iemand die meer of minder rijdt per jaar?

   Bovendien is het hanteren van die 0,33.. euro per kilometer een handvest voor de belastingplichtige; niets weerhoudt diezelfde belastingplichtige ervan om zijn werkelijke kilometerkost in rekening te brengen, en dit aan de hand van een eigen gevoerde ‘kostenboekhouding’ voor zijn wagen. Uiteraard zal dit de discussie met de controlerende ambtenaar niet vereenvoudigen.

 5. Ik vraag me af waarom bij het bepalen van de catologuswaarde de BTW inclusief is. Betaal je dan geen 2 keer tax? (de btw bij de aankoop + de extra belasting voordeel alle aard)

 6. Hallo, ik ben een consultant en verplaats mij vrij veel voor het bezoeken van klanten en het leveren van diensten aan deze klanten.
  Ik heb een BVBA en rijd met een bedrijfswagen die door deze BVBA is aangekocht. De maatschappelijke zetel van mijn BVBA is gevestigd op hetzelfde adres als mijn privé-woning, soms werk ik dus van thuis maar meestal ben ik op verplaatsing bij klanten.
  Kan ik in deze situatie nog altijd mijn verplaatsingen naar klanten als “beroepsmatige kilometers” inbrengen ?

  • Normaal gezien wel… het is evenwel belangrijk dat er voldoende afwisseling in uw klanten zit. Als je bij voorbeeld zes maand lang elke dag op en af rijdt naar eenzelfde klant, kan dit aanzien worden als verplaatsing tussen uw woning en een ‘vaste plaats van tewerkstelling’; waarvoor dus geen beroepsmatige aftrek mag gebeuren indien je auto privé zou zijn. Als je echter elke dag naar een andere klant rijdt, is er geen probleem.

 7. Ik ben zaakvoerder van een bedrijf en zou nu een nieuwe wagen aankopen. Zoals iedereen, stel ik mij nu vandaag toch de vraag of ik deze wagen op naam van de firma koop of privé. Kan ik mijn privéwagen verhuren aan mijn bvba, met een vast maandelijks bedrag ongeacht het aantal kilometers?
  Ik heb jaarlijks 30-35000km en deze zijn merendeels voor de zaak.

  • Je kan je wagen privé verhuren, maar dit is niet zonder risico. Ten eerste maakt verhuur van roerende goederen een BTW-plichtige activiteit uit. Je zal dus persoonlijk een BTW nummer moeten aanvragen en BTW aangiften indienen. BTW op aankoopfacturen is maar 50% aftrekbaar, je vennootschap mag op de huurfacturen ook maar 50% BTW aftrekken, dus er is automatisch een belastingverhogend effect ten belope van die niet-aftrekbare BTW (die je 2x ondergaat).

   Daarnaast is er het aspect inkomstenbelasting. De fiscus kan immers stellen dat die verhuur voor u privé een beroepsinkomen uitmaakt. In de rechtspraak wordt deze zienswijze meestal tegengesproken door de rechters… maar er is dus wel een risico. Indien het niet als beroepsinkomen wordt belast privé, zal je echter nog wel steeds een beperkte taxatie ondergaan als roerend inkomen (inkomen uit verhuur van roerende goederen).

   Dus ook voor deze ‘ontsnappingsroute’ is het erg belangrijk op voorhand even alle kosten op een rijtje te zetten en dan op basis van cijfers een beslissing te nemen.

   • idd Dries rekenen is hier heel belangrijk, als je voor de aankoop van een nieuwe wagen staat, zou ik opteren om eens goed rond te kijken, de markt volgt en er zijn al heel veel toffe en goede wagens te verkrijgen met een lage co2, als je dan de berekening maakt valt het allemaal wel mee en bijna altijd voordeliger dan privé kopen waar dan ook nog eens een risico aan verbonden is. Ik vermoed ook dat tussen dit en een jaar alle merken met co2 voordelige wagens op de markt gaan komen ook voor de duurdere merken

 8. De autodealers/invoerders zouden een ruilmarkt kunnen organiseren waarbij BVBAs/bedrijfsleiders gelijkaardige auto’s aan elkaar verkopen -> 2de hands wagen in de boeken en serieus besparen op het VAA 🙂

 9. Is er al iets meer geweten omtrent de restwaarde van rentings (off balance) en welke waarde in aanmerking gaat genomen moeten worden voor het berekenen van het voordeel alle aard voor bedrijfsleiders gezien de discriminatie tov gewone financiele leasings ?

  • Het wetsvoorstel is in behandeling; men zou in de toekomst voor de 2e handswagens (sommigen specialisten denken zelfs dat men de wet zo zou schrijven dat het voor alle wagens zou gelden) uitgaan van de officiële catalogusprijs voor de particuliere markt; verminderd met 6% per jaar, maar met een ondergrens van minstens 70% van die cataloguswaarde.

 10. Ik heb begrepen dat het onwerp van de programmawet door de regering werd goedgekeurd, maar wat dient nu verstaan te worden onder cataloguswaarde voor een auto van een bedrijfsleider die hij drie jaar geleden heeft aangekocht (tweede hands). Dient dan de prijs genomen te worden die hij toen betaald heeft voor de tweede handse wagen (gefactureerde wagen) , of effectief wat die wagen normaal in nieuwwaarde gekost zou hebben ?

Comments are closed.