Bedrijfsfiets – tot voor kort was het simpel

De nieuwe fiscale regels rond bedrijfsfietsen vereisen dat het voordeel van een kosteloos ter beschikking gestelde fiets aan werknemers of bedrijfsleiders volledig moet worden vermeld op hun jaarlijkse inkomstenfiche, ongeacht of de fiets al dan niet voor privéverplaatsingen wordt gebruikt. Dit is vooral relevant omdat de fiscale vrijstellingen enkel nog gelden voor werknemers die kiezen voor het kostenforfait en niet voor degenen die hun werkelijke beroepskosten aantonen. Hierdoor moet het voordeel van de bedrijfsfiets en eventuele fietsvergoedingen duidelijk op de fiscale fiche vermeld worden om bij de belastingaanslag correct beoordeeld te worden. Voor onze klanten doen wij alvast het nodige; voor het bedrag zullen we de instructies van de fiscus opvolgen door het voordeel te ramen op 1/5 van de aanschafwaarde van de fiets.

Indien u dus in de personenbelasting opteert voor de forfaitaire beroepskosten, verandert er niets aan de fiscaliteit van de bedrijfsfiets. Een gratis terbeschikkingstelling blijft fiscaal vrijgesteld, en hetzelfde geldt voor de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

We geven wel mee dat de fiscus alvast een beter zicht krijgt op de ter beschikking gestelde fietsen… en eens het voordeel keurig op een inkomstenfiche staat, is het maar een kleine stap meer om over te gaan tot taxatie op een later tijdstip…

Betekent dit een eerste barstje in één van de laatste niet belaste voordelen die er nog bestaan?

En dat de boekhouders onder ons er weer maar ‘ns een taakje bijkrijgen, tja, dat zijn we ondertussen gewend geraakt zeker?

bron: Fiscoloog * figuur: ChatGPT (Dall-e)