Voordeel alle aard bedrijfswagen 2011

De nieuwe cijfers voor de berekening van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens is gekend.

De formule, volgens CO2 uitstoot:

5.000 km (of 7.500km) x CO2 uitstoot x coëfficiënt volgens tabel hieronder

Er is een minimum van 500 euro (voor de electrische wagens zonder CO2 uitstoot).

Brandstoftype voertuig CO2– coëfficiënt
Benzine-/LPG-/aardgasmotor 0,00216 euro/gram CO2
Diesel 0,00237 euro/g CO2

U vindt meer informatie via de website van ADMB.

2 thoughts on “Voordeel alle aard bedrijfswagen 2011

 1. Beste Dries,
  Ik hoor allerlei verhalen over het al dan niet toekennen van voordeel in natura…
  Mag ik je een concrete vraag stellen?
  Een bedrijf stelt een bedrijfswagen ter beschikking van zijn werknemer, huurprijs €500 te voldoen door het bedrijf. De maandelijkse bijdrage van de werknemer hiervoor bedraagt €450 en wordt van het bruto-loon afgehouden.
  Moet de werknemer dan belast worden met een voordeel in natura of niet? Worden de forfaitaire kilometers binnen het voordeel in natura herberekend aan de reeële kilometers privé van de werknemer?
  Alvast bedankt voor je reactie op gunter.stroobants@skynet.be !
  Mvg
  Gunter

  • Beste Gunter,
   De bijdrage van de werknemer mag van het forfaitaire voordeel afgetrokken worden. Als de werknemer 450 euro per maand zelf betaalt voor de wagen, zal er dus geen belastbaar voordeel alle aard overblijven. Het belastbaar voordeel, bijna altijd genomen op basis van 5.000 km of 7.500 km, zal meestal lager zijn dan de maandelijkse bijdrage van 450 euro x 12 maanden.

   Er is een belangrijke uitzondering op de toepassing van de forfaitaire regel van 5.000 of 7.500 km; en dat is wanneer de werknemer beslist om zijn woon-werkverkeer als kost in aftrek te brengen à rato van 0,15€/km. Op dat ogenblik zal het forfaitaire voordeel van de bedrijfswagen gewaardeerd worden op basis van het aantal kilometers dat de werknemer inbrengt in zijn kosten.

   Dit is een anti-misbruikregeling om te vermijden dat de werknemer én een bedrijfswagen krijgt én kilometerkosten aftrekt. Door het belasten van de in aftrek gebrachte kilometers als voordeel alle aard, vervalt het voordeel van de kostenaftrek.

   Kort samengevat: als je een bedrijfswagen hebt, trek dan niet bijkomend woon-werkverkeer af aan 0,15€/km.

Comments are closed.