Beperkte aansprakelijkheid in uw vennootschap – allicht niet meer vanaf 2025!

Nieuwe regels buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf 2025

Vanaf januari 2025 treden nieuwe regels in werking voor buitencontractuele aansprakelijkheid. Een belangrijke wijziging betreft de afschaffing van de quasi-immuniteit van uitvoeringsagenten.

Wat is dat nu weer, die quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent?

  • Uitvoeringsagenten zijn personen die namens een bedrijf handelen, zoals bestuurders of werknemers. Quasi-immuniteit betekent dat deze personen meestal niet rechtstreeks aansprakelijk konden worden gesteld voor fouten of schade veroorzaakt tijdens hun werk. Alleen het bedrijf zelf kon verantwoordelijk worden gehouden.

Vanaf 2025 kunnen die uitvoeringsagenten (zoals bestuurders) wèl persoonlijk aangesproken worden

  • De quasi-immuniteit van uitvoeringsagenten, zoals bestuurders van een vennootschap of werknemers, wordt afgeschaft. Dit houdt in dat zij rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld door hun opdrachtgever, indien die uiteraard kan aantonen dat er sprake is van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beiden.
  • Werknemers kunnen meestal nog aan hun aansprakelijkheid ontsnappen op basis van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit artikel stelt dat een werknemer enkel aansprakelijk is voor bedrog, zware schuld, of wanneer lichte schuld vaker voorkomt dan toevallig. Voor bestuurders speelt deze beperking echter niet! Zij riskeren dus voortaan persoonlijk mee op te draaien voor door hen gemaakte fouten.

De oplossing: aanpassing van de Algemene Voorwaarden of duidelijke clausules in je contract

  • Gelukkig is er een manier om hieraan te ontkomen, en de regels zoals ze gelden tot eind 2024 ook in de toekomst verder toe te passen.
  • Zo moet u uw algemene voorwaarden aanvullen met de clausule: “De uitvoeringsagent van de dienstverlener is voor geen enkele fout en/of opzet en voor geen enkele schade aansprakelijk ten aanzien van de cliënt.”
  • Ook contractuele aansprakelijkheid kan via contract of algemene voorwaarden beperkt worden. Wij kunnen helpen met het opstellen van algemene voorwaarden, maar u kunt zich ook altijd tot uw eigen bedrijfsjurist richten.
  • Reeds lopende contracten moeten aangepast worden middels een amendement en goedkeuring van nieuwe algemene voorwaarden door de klant. Voor lopende contracten is een gewone wijziging van uw algemene voorwaarden niet voldoende; u moet die specifiek kenbaar maken aan uw klanten en zij moeten daar mee instemmen.

Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheidsrisico’s. Voor meer informatie, neem contact met ons op.