Grote BTW verandering voor webshops (afstandsverkopen)

Heeft u een webshop of verzendt u vaak pakjes naar particulieren in de Europese Unie (buiten België)? Lees dan aandachtig verder, want vanaf 1 juli 2021 wijzigt de BTW regeling aanzienlijk!

Dit geldt enkel voor verkopen aan particulieren gevestigd in de EU, buiten België; waarvoor u naast de verkoop ook zorgt dat het pakje tot bij uw klant geraakt.

In het verleden mocht u al wel wat verkopen naar het buitenland verrichten alvorens u BTW-technisch in problemen kwam. Per EU-land bestond een drempel (tussen 35.000 en 100.000 euro); zolang u daar per land onder bleef, kon u gewoon Belgische BTW aanrekenen.

Vanaf 1 juli 2021 bestaat nog slechts één drempel, nl. 10.000 euro (excl BTW). Van zodra u meer dan 10.000 euro verkoopt aan EU-particulieren buiten België (alle landen gezamenlijk dus!), zal u verplicht worden BTW te betalen in het land van uw klant.

De BTW aangifte kan evenwel gebeuren via een bijzondere Belgische aangifte, de zogenaamde mini-one-stop-shop aangifte.

Deze aangifte dient u in België in, en bevat per land de gerealiseerde omzet en toepasselijke BTW. De Belgische staat zorgt dat de door u te betalen BTW netjes verdeeld wordt naar de juiste landen.

Praktisch:

  • Kijk na of u voor meer dan 10.000 euro verkoopt aan EU-particulieren
  • Bespreek dit met uw webshop-ontwikkelaar (is de site klaar voor toepassing van de nieuwe wetgeving)
  • Laat ons een seintje als je vragen hebt, of als je onder deze regeling zal vallen – wij kunnen voor u de bijzondere BTW aangifte activeren en instaan voor indiening

Kleine noot ter afsluiting; ingeval van rechtstreekse dropshipping van pakjes die uit het buitenland komen (ex EU), geldt voortaan ook als vereenvoudingsmaatregel een vrijstelling van import-BTW voor pakjes die minder dan 150 euro bedragen. Zo vermijdt u dat u alsnog een buitenlands BTW nummer moet aanvragen teneinde import-BTW terug te vorderen van een ander EU-land.

Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor vragen, contacteer ons gerust!