Forfaitaire kilometervergoeding: 0,3456 EUR/Km

Als u met uw eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maakt voor uw werkgever of voor uw vennootschap, kan deze laatste u een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever doen. De fiscus en RSZ aanvaarden een forfaitaire terugbetaling zolang deze niet meer bedraagt dan EUR 0,3456/km.

Indien u een hoger forfaitair bedrag aanrekent, moet u dat bedrag kunnen staven (door bij voorbeeld alle autokosten zorgvuldig te bewaren en een eigen “autoboekhouding” te voeren waaruit een hogere werkelijke kilometerkost naar voor komt).

We merken tot slot op dat het  belang van deze forfaitaire terugbetaling zal stijgen, nu steeds meer bedrijven zullen afstappen van het gratis ter beschikking stellen van een bedrijfswagen gezien het hogere voordeel alle aard dat van toepassing is sinds 1/1/2012.

Bron: ADMB