Winstdeelname voor uw personeel

Sinds kort bestaat een nieuwe mogelijkheid om uw personeel fiscaalvriendelijk mee te laten genieten van de winst van uw bedrijf. Vanaf boekjaren afgesloten per 31/12/2017 kunnen werknemers genieten van het stelsel van “winstpremies voor werknemers”. En het systeem oogt mooi… De premie vloeit voort uit een beslissing van de algemene vergadering, en maakt deel uit van […]

Lees meer...

Studiejaren afkopen voor meer pensioen?

Er is de laatste jaren flink gesleuteld aan onze pensioenwetgeving, en dan vooral over hoeveel jaren u moet werken alvorens u recht heeft op een volledig pensioen (47 jaar behoudens overgangsregeling). Studiejaren tellen niet mee om uw actieve loopbaanjaren te berekenen. Dat maakt dat de meesten onder ons met een achterstand starten… u studeert tot […]

Lees meer...

Schijnzelfstandigheid zwaarder aangepakt

In het verleden werd schijnzelfstandigheid geval per geval beoordeeld, waarbij voornamelijk de gezagsrelatie een rol speelde (is er sprake van een “baas”). Vanaf 2013 wordt er echter voor bepaalde sectoren gewerkt met een aftoetslijst (bouw, bewaking, vervoer en schoonmaak). Van zodra er aan 5 van de 9 punten niet voldaan wordt, is er een vermoeden […]

Lees meer...