Auteursrechten – wat ziet de fiscus niet zitten?

Het systeem van de vergoeding van auteursrechten, dat voorziet in een belasting van 7,5% (ja, je leest het goed), is de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. Wat aanvankelijk bedoeld leek voor journalisten en auteurs, bleek al snel een systeem waar tal van beroepen zich op konden beroepen. Een auteursrecht ontstaat nu éénmaal vrij ‘snel’… een simpel blogtekstje typen volstaat 😊   (en ja, deze zijn ©

De fiscus ergert zich reeds enige jaren aan het groeiende succes, en poogt steeds vaker de stempel van auteursrechten te verwerpen. Alhoewel het blijft uitkijken naar rechtspraak die het begrip (fiscaal) afbakent, kunnen we al wel meegeven hoe de Rulingcommissie zich recent opstelt t.o.v. auteursrechten.

In volgende scenario’s meent de Rulingcommissie dat er geen sprake kan zijn van auteursrechten:

  • Zelfgemaakte foto’s voor een flyer à puur publicitair karakter waardoor de werken niet beschouwd kunnen worden auteursrechtelijk beschermd
  • Schrijven van adviezen/rapporten à is een “puur weergeven van feitelijkheden en zijn gericht op het geven van individueel advies”
  • Opstellen van meetplannen door een landmeter à technisch, geen eigen creatieve inbreng

Kort samengevat, wat ziet de fiscus niet als auteursrechtelijk beschermde werken:

  • Werken gericht aan één lezer of die een onvoldoende breed ‘publiek’ hebben (denk aan studies, adviezen, rapporten, …; zelfs als die uit honderden pagina’s bestaan)
  • Werken die slechts een weergave of synthese zijn van feitelijkheden (denk aan handleidingen, synthese-rapporten, expertise-studies, …)

Wat kan o.i. nog wel (opgelet: het gaat telkens over de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten):

  • Journalistieke teksten met voldoende creatieve inbreng
  • Boeken
  • Architectenplannen voor vastgoed met een voldoende uniek/artistieke/creatieve bijdrage
  • Softwareprogrammeurs (hier is de berekening van de waarde van de vergoeding voor overdracht van het auteursrecht zeer belangrijk). De fiscus heeft het weliswaar moeilijk met de ‘gemakkelijke’ codeerders (zoals bv macro’s ontwerpen in excel – hiervoor zal men niet snel de piste van de auteursrechten volgen).

Wil je nog voor grote bedragen auteursrechtenregeling toepassen, dan lijkt een voorafgaande ruling toch geen overbodige luxe. Blijft verder de vraag wanneer de wetgever de administratie een handje komt helpen… ook dat ligt in het verschiet.