Pensioenbonus: hoe langer werken je extra geld oplevert

Wat is de Pensioenbonus?
Heb je al recht op pensioen, maar ben je van plan om nog even door te werken? Dan kun je vanaf 1 juli 2024 een mooi extraatje verdienen met de nieuwe pensioenbonus. Dit is een extra nettobedrag dat bovenop je pensioen komt als je besluit om langer te werken.


Hoe werkt de Pensioenbonus?
Je bouwt de pensioenbonus op als je doorwerkt na de datum waarop je voor het eerst met pensioen zou kunnen gaan. Deze opbouwperiode duurt maximaal drie jaar. Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger de bonus. De bonus wordt automatisch berekend en uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat.


Wie komt in aanmerking?
Iedereen die nog niet met pensioen is en ervoor kiest om langer te werken, kan de pensioenbonus opbouwen. Dit geldt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Zelfs als je deeltijds werkt, bouw je een proportionele bonus op.


Voorwaarden en details

Opbouwperiode: Start vanaf 1 juli 2024.
Eerste pensioenbonus: Je mag ten vroegste met pensioen gaan op 1 januari 2025 om recht te hebben op de bonus.
Opbouwtijd: Maximaal drie jaar, waarbij elke gewerkte dag meetelt.
Uitbetaling: Standaard wordt de bonus in één keer uitgekeerd, maar je kunt ook kiezen voor maandelijkse betalingen.


Bonusbedragen
De hoogte van de bonus hangt af van je aantal loopbaanjaren. Als je bijvoorbeeld minder dan 43 jaar hebt gewerkt op je vroegste pensioendatum, bouw je de bonus op aan het basisbedrag. Voor voltijds doorwerken na de vroegste pensioendatum ziet de opbouw er als volgt uit:

Na 1 jaar: €3.927,51 netto
Na 2 jaar: €7.855,02 netto
Na 3 jaar: €11.782,53 netto

Bij een langdurige loopbaan ontvang je hogere bedragen. Er is echter een plafond: de totale som van je pensioen en de bonus mag niet meer bedragen dan €8.129,08 bruto per maand.


Uitbetaling en erfenis
Je kunt kiezen voor een eenmalige of maandelijkse uitbetaling van de bonus. Als je komt te overlijden voordat de bonus is uitgekeerd, hangt het recht op uitbetaling af van het moment en de gekozen uitbetalingswijze.


Met deze pensioenbonus word je beloond voor langer doorwerken, zodat je met een extraatje kunt genieten van je pensioen.