De laadpaal – hoe zit het nu?

De administratie heeft inmiddels haar uitgebreide circulaires in omloop gebracht… tijd om even kort de krachtlijnen weer te geven. De plaatsing van de paal Het plaatsen van een laadpaal aan het bedrijf voor bedrijfsleiders, werknemers en klanten BTW: 100% aftrekbaarVennootschapsbelasting: 100% aftrekbaar (+ mogelijkheid tot 200% aftrekbaar indien de laadpaal aan voorwaarden voldoet, waaronder publiek […]

Lees meer...

Vergis je niet, de bewijslast ligt bij jou!

Men denkt weleens verkeerd dat indien er een factuur kan voorgelegd worden bij belastingcontrole, het aan de controleur is om te bewijzen dat deze kost niet zou mogen afgetrokken worden. Een factuur bewijst enkel de waarachtigheid van de uitgave, maar staat op zich los van het feit of de betreffende kost ook als beroepsuitgave in […]

Lees meer...

Verzeker je tegen Belastingcontroles

We brengen het graag nog eens in herinnering. Voor zij die wel eens wakker liggen van de gedachte aan een belastingcontrole en de meerkost die dat kan meebrengen, bestaat er sinds enkele jaren een verzekering. Let wel, de verzekering dekt niet de belastingen of boetes die voortvloeien uit de controle, maar wel alle erelonen van […]

Lees meer...

De soap van de publicitaire cateringkosten

Tijdens een opendeurdag bied je uw klanten en zakenrelaties een hapje en een drankje aan… zijn dit nu receptiekosten of zijn dit reclamekosten? Misschien voor de niet fiscalisten een irrelevante vraag… maar niets is minder waar. Zijn het receptiekosten, zijn BTW niet aftrekbaar en mag je de kosten maar gedeeltelijk aftrekken van je belastbare winst. […]

Lees meer...