Fiscale wijzigingen vanaf 1/1/2010

Wat verandert er per 1/1/2010? Een greep uit de eindejaarswetten van de Wetstraat.

 • Beperkte aftrekbaarheid van brandstofkosten
 • Nieuwe schalen voor aftrek van autokosten in de VenB
 • Nieuwe berekeningswijze voor voordelen van alle aard personenwagens
 • Hoger voordeel van alle aard voor verwarming en elektriciteit
 • Voordeel privé-gebruik van een bedrijfsgsm
 • Uniformisering van de definitie kleine vennootschap
 • Plafonering tarief van de notionele interestaftrek
 • Oplijsting van betalingen aan belastingparadijzen
 • Overzicht van belastingvermindering versus belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven betaald in 2009, 2010 en 2011 en hun financiering via de groene lening
 • Nieuwe belastingvermindering voor energielage woningen en nulenergiewoningen
 • Investeringsaftrek voor beveiliging van bedrijfsvoertuigen
 • Nieuwe stimuli voor aanschaf en gebruik van elektrische voertuigen
 • Daling van het beroepskostenforfait voor bedrijfsleiders
 • Géén negatieve indexering
 • Decumulatie in de belastingvermindering voor werklozen
 • Maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques en ecocheques
 • Verstrenging van het belastingregime voor sportbeoefenaars
 • Verstrenging dbi-aftrekvoorwaarde
 • Btw op grond bij nieuwbouwwoning