Kantoorruimte verhuren aan je vennootschap: niet meer zo simpel…

Een recent goedgekeurde wet introduceert (weer maar eens 🙁 ) een nieuwe fiscale verplichting voor het in kosten nemen van huurgelden aan privé personen.

We brengen even in herinnering dat huurinkomsten bij verhuur van een deel van je woning aan je eigen vennootschap fiscaal voordelig kan zijn. Alhoewel zulke ‘professionele’ huurinkomsten aan het marginale tarief belastbaar zijn, mag immers een forfaitaire kostenaftrek toegepast worden op deze ontvangen huurgelden. Hierdoor blijft de uiteindelijke belasting vaak beperkt tot zo’n 35%. Let wel, de huurinkomsten zelf zijn gelimiteerd, als je als bedrijfsleider teveel huur aan je eigen vennootschap vraagt zal een deel van die huurgelden belast worden als loon.

De nieuwe wet stelt nu dat bedrijven en particulieren die huur als beroepskosten willen aftrekken, een bijlage bij hun belastingaangifte moeten voegen met identificatiegegevens van de verhuurder, adres van het pand, bedrag van de vergoeding en het deel dat als beroepskosten wordt geclaimd. Als deze bijlage niet wordt toegevoegd, is de huur niet aftrekbaar in je vennootschap.

Er was voorheen wat verwarring of er al dan niet een geregistreerde huurovereenkomst nodig is. Dat blijkt niet het geval (alhoewel bij een niet geregistreerd contract er altijd bewijsproblemen kunnen rijzen, waardoor registratie zeker aanbevolen blijft). Wèl is het zo dat indien er een kosteloos geregistreerd huurcontract bestaat voor het onroerend goed (waaruit 100% privé gebruik blijkt, anders zou het niet kosteloos kunnen geregistreerd worden), de betaalde huurgelden nooit aftrekbaar kunnen zijn.

Heb je vragen, je dossierbeheerder helpt je graag verder!