Kantoorruimte verhuren aan je vennootschap: niet meer zo simpel…

Een recent goedgekeurde wet introduceert (weer maar eens 🙁 ) een nieuwe fiscale verplichting voor het in kosten nemen van huurgelden aan privé personen.

We brengen even in herinnering dat huurinkomsten bij verhuur van een deel van je woning aan je eigen vennootschap fiscaal voordelig kan zijn. Alhoewel zulke ‘professionele’ huurinkomsten aan het marginale tarief belastbaar zijn, mag immers een forfaitaire kostenaftrek toegepast worden op deze ontvangen huurgelden. Hierdoor blijft de uiteindelijke belasting vaak beperkt tot zo’n 35%. Let wel, de huurinkomsten zelf zijn gelimiteerd, als je als bedrijfsleider teveel huur aan je eigen vennootschap vraagt zal een deel van die huurgelden belast worden als loon.

De nieuwe wet stelt nu dat bedrijven en particulieren die huur als beroepskosten willen aftrekken, een bijlage bij hun belastingaangifte moeten voegen met identificatiegegevens van de verhuurder, adres van het pand, bedrag van de vergoeding en het deel dat als beroepskosten wordt geclaimd. Als deze bijlage niet wordt toegevoegd, is de huur niet aftrekbaar in je vennootschap.

Tot zover nog geen al te grote problemen.

Bovendien moet er echter een geregistreerd huurcontract bestaan, waarin duidelijk wordt afgebakend wat het beroepsmatig verhuurde deel is. Indien er bovendien enkel een kosteloos geregistreerd huurcontract is (wat enkel kan indien er uitsluitend privéhuur is), zal er evenmin een aftrek van de huurgelden mogelijk zijn.

Indien u dus een deel van je woning verhuurt aan je eigen BV, zal je een keuze dienen te maken. Ofwel een geregistreerd huurcontract opstellen, ofwel afzien van de fiscale aftrek van de huurgelden in je vennootschap (waarbij uiteraard de belasting op privé vlak ongewijzigd blijft).

Heb je vragen, je dossierbeheerder helpt je graag verder!