Het nieuwe vennootschapsrecht – al enkele snelle tips

We haalden het nieuwe vennootschapsrecht al even aan enkele weken geleden. Nu geven we jullie alvast enkele snelle tips om in het achterhoofd te houden. Vennootschappen moeten hun statuten ten laatste wijzigen op 31-12-2023 – er is dus nog wel wat tijd. Vanaf 1 januari 2020 gelden de dwingende regels van het nieuwe recht al […]

Lees meer...

Verzeker je tegen Belastingcontroles

We brengen het graag nog eens in herinnering. Voor zij die wel eens wakker liggen van de gedachte aan een belastingcontrole en de meerkost die dat kan meebrengen, bestaat er sinds enkele jaren een verzekering. Let wel, de verzekering dekt niet de belastingen of boetes die voortvloeien uit de controle, maar wel alle erelonen van […]

Lees meer...

Het nieuwe vennootschapsrecht: vanaf 1 mei

Het was wat onvoorzien met de val van de regering in december, maar het parlement stemde dit voorjaar toch in met het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV). Voor een bestaande vennootschap, alvast in eerste orde geen paniek. Voor 31/12/2023 zal u langs de notaris moeten passeren om uw statuten te laten aanpassen. Voor […]

Lees meer...

Medewerkers belonen? De winstpremie is er ideaal voor.

We willen jullie toch nog eens herinneren aan de recente mogelijkheid die vennootschappen geboden wordt om hun medewerkers fiscaalvriendelijk te belonen. Sinds vorig jaar kunnen de aandeelhouders van de vennootschap immers beslissen om een deel van hun winst uit te keren aan het personeel. Deze laatsten betalen rond de 20% belasting. Je kan het nog […]

Lees meer...