Vermogensplanning – enkele actuele tips

We breken een lans voor een actievere vermogensplanning bij ondernemers. Zij hebben vaak het eigen bedrijf goed onder controle – kennen de laatste punten en komma’s van handelscontracten… maar laten het helemaal afweten als het over hun eigen vermogen gaat. Verder dan de kennis dat er ‘ergens ooit wel eens‘ een groeps- of levensverzekering werd afgesloten komt men niet. Toch bizar, niet!?

Hierbij 5 tips die je helpen bij de opstart van je eigen vermogensplan!

Zelfkennis is zoals altijd het begin van de wijsheid

Inventariseer je bezittingen en je schulden – wat heb ik en wat moet ik nog aan schulden aflossen. Hopelijk is de eindbalans positief. Je bezittingen rangschik je best op basis van zekerheid – maak duidelijk het verschil tussen wat zeker is (bvb het reeds opgespaarde bedrag in een levensverzekering) versus hetgeen slechts ‘waarschijnlijk’ is (de nog te sparen reserves in je levensverzekering – de toekomstige premies). Ook de waarde van de eigen onderneming zet je best in het lijstje van ‘misschien’ en niet in het lijstje ‘zeker’… Zo wieg je jezelf niet in slaap!

Benoemen stelt helder

Weet hoeveel je wil sparen tegen je pensioen – hoeveel heb je nodig? Dit begint bij een analyse van je uitgavenpatroon. Hou rekening dat de eerste jaren van je pensioen waarschijnlijk tot hogere uitgaven leidt. Meer vrije tijd noopt immers tot meer uitgaven (meer reizen, meer horeca-bezoek, meer daguitstapjes).

Daarnaast maak je best ook een lijstje van hoe je de familie wenst te beschermen. Wat zijn de gevolgen van langdurige ziekte of een ongeval in de familie (jezelf, je partner, kinderen, …)? Zijn er voldoende waarborgen om toe te laten een bepaalde levensstandaard aan te houden? Opnieuw maakt inventariseren helder welke gevolgen er kunnen zijn.

Dat geldt ook voor je nalatenschap… weten wat er gebeurt met je vermogen bij overlijden is de eerste stap naar successieplanning. Ik merk dat sommigen niet goed weten waar hun nalatenschap naartoe gaat. Zeker bij kinderloze koppels kan een familielid uit het zevenste knoopsgat toch opeens mee als erfgenaam optreden. Wens je dit niet, moet je actief plannen!

Je leven is geen lotto-spel

Teveel ondernemers laten hun pensioen afhangen van onzekere toekomstige gebeurtenissen. Sparen wordt naar de toekomst geschoven. Alle eieren belanden in één mandje (bvb “mijn handelspand is mijn pensioen“; “volgend jaar valt een groot contract en doe ik een grote backservice in mijn groepsverzekering“).

Dit houdt risico’s in… wat als het handelspand een minderwaarde ondergaat vanwege gewijzigde ruimtelijke ordening of vergunningenbeleid)? Wat als het groot contract toch niet valt?

Een goede vermogensopbouw en -bescherming gaat uit van risicospreiding. Spaar op zoveel mogelijk manieren (vastgoed, aandelen, veilige beleggingen, …). Het kan daarbij geen kwaad om verschillende IPT verzekeringen aan te houden (zolang je wel alle fiscale grenzen respecteert).

Nog een goede tip: voorzie in premievrijstellingen – dit houdt in dat bij langdurige ziekte of arbeidsonbekwaamheid de verzekering je premies van een levensverzekering, VAPZ (vrij aanvullend pensioen) of IPT doorstort in uw plaats. Zo wordt toch nog voor een bijkomend pensioen gezorgd, ondanks het feit dat je zelf niet meer kan werken. Voorzie je dit niet, dan val je op je 65ste altijd terug op het minimum pensioen. Een mogelijke gewaarborgd inkomensverzekeringsuitkering neemt immers normaal ook een einde op je 65ste!

Vertrouwen is goed, controle is beter

Weet wat je zelf kan, en wat je beter door een ander laat doen. Een vermogensplanning opzetten (en al zeker als daar ook een successieplanning komt bij kijken) laat je best begeleiden door een professional (wij hebben referenties indien daar nood aan bestaat).

We geven wel mee dat je steeds je vertrouwenspersoon kritisch moet evalueren. Je moet ook steeds zelf goed weten waarmee je bezig bent, en hoe je structuur of vermogen eruit ziet. Ik heb me daar al eens over uitgelaten in een vorige post (http://www.cannaerts.be/blog/wat-optima-ons-niet-moet-leren/).

Om af te sluiten, enkele quick-wins

Gehuwd onder het wettelijke stelsel? Laat dan zeker een keuzebeding toevoegen aan je huwelijkscontract. De naam zegt het zelf, de partner kan zelf keuzes maken over bepaalde bestanddelen van de nalatenschap, en kan zo op moment van overlijden kiezen tussen de minst belaste weg dan wel de optie met de meeste zekerheid voor hem of haar.

Laat ook een zorgvolmacht registreren bij de notaris. Een zorgvolmacht geeft volmacht aan een bepaalde persoon om beslissingen te nemen op moment dat je zelf handelingsonbekwaam bent (dementie, coma, …). De reikwijdte van de beslissingen bepaal je zelf in de volmacht, en kan zelfs gaan tot beslissingen over het leven zelf. Dat gaat misschien wat ver, maar bepaalde vermogensrechtelijke volmachten geven kan je heel veel erfbelasting besparen. Zo kan iemand die in coma verzeilt, geen schenkingen meer doen. Mits een volmacht, kan de partner zo toch nog de nodige schenkingen doen. Spreek er zeker met je notaris eens over!

Lig je wakker van erfbelasting, maar wil je anderzijds toch nog niet wegschenken of macht uit handen geven? Een vaak gemiste oplossing is de successieverzekering. Dit is een simpele levensverzekering. Als je sterft voor je zoveelste levensjaar, krijgen je erfgenamen een bedrag dat de erfbelasting moet opvangen. Een tijdelijke levensverzekering is vaak niet zo duur, en voorkomt dat je moet overgaan tot schenken of machtsdeling die vaak bij planning komt kijken.

En tot slot, ga eens kijken op MyPension.be – met een eID lezer kan je inloggen en persoonlijke gegevens raadplegen, waaronder de pensioenleeftijd en de loopbaangeschiedenis.