Fiscaal optimaliseren met uw groepsverzekering

Met het jaareinde in zicht komen traditiegetrouw de vragen naar fiscale optimalisatie. De IPT-verzekering (Individuele Pensioen Toezegging – in de volksmond nog steeds gekend als de groepsverzekering) is daar een oerdegelijk instrument voor.

We zetten even alles op een rijtje en geven tips in het breder kader van persoonlijke en familiale (vermogens)bescherming.

Pensioen

Met het minimum zelfstandigen pensioen van zo’n 1.400 euro per maand spring je niet ver. Je moet dus zorgen voor een extra appeltje voor de dorst. Zelfstandigen hebben de keuze uit 2 fiscale spaarformules eigen aan hun statuut: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en/of de Individuele Pensioen Toezegging (IPT – ook wel ‘groepsverzekering’ genoemd).

VAPZ:

Deze spaarvorm is fiscaal de meest interessante (het levert je de grootste belastingbesparing op en wordt bij uitkering ook laag belast). Het nadeel is dat je deze premies privé betaalt. Draagt de vennootschap de premie, dan zal dit als uitgekeerd loon beschouwd (en belast) worden. In de personenbelasting is dit misschien neutraal (de premie is immers enerzijds belast als loon maar anderzijds aftrekbaar als vrij aanvullend pensioen), maar je zal wel geconfronteerd worden met verplicht in te houden bedrijfsvoorheffing die je pas later bij je belastingaanslag zal kunnen terugvorderen. Te vermijden dus.

Individuele Pensioen Toezegging (IPT): – enkel voor vennootschappen!

Eens je VAPZ is opgevuld, kan een bijkomende IPT verzekering opportuun zijn. IPT verzekeringen zijn er in alle geuren en kleuren. Je verzekeringsagent of -makelaar moet je helpen om een keuze te maken uit het brede aanbod. Enkele aandachtspunten:

  • Maak een keuze tussen een TAK21 (veilig maar beperkt rendement) of een TAK23 (aandelen). Sommige formules laten toe jaarlijks te wisselen; of splitsen de premie op (vb 20% veilig, 80% met meer risico)… Maak de keuze gebaseerd op je leeftijd en risicoprofiel. Weet waar je je geld insteekt! Teken niet zomaar het eerste het beste contract!
  • Beoordeel jaarlijks de evolutie van de betreffende fondsen en wees kritisch.
  • Wees bewust van de kostenstructuur – verschillende tussenpersonen romen je belegging flink af
    • commissie van je verzekeringsagent of -makelaar (tussen 3 en 8% – meestal 3 of 4%); vooral bij hogere premies heb je wel wat onderhandelingsmarge
    • Instap- en uitstapkosten van de maatschappij (soms gratis instap maar hoge uitstap – opletten daarvoor)
    • Jaarlijkse kosten van het onderliggende fonds (heeft het zin 3% jaarlijkse kost te betalen voor een fonds dat voor 98% één of andere beursindex volgt?)
  • Een gewaarborgd inkomensverzekering koppelen aan een IPT kan vaak erg voordelig zijn (goedkoper dan een afzonderlijke gewaarborgd inkomensverzekering)

De backservice

De maximale IPT-premie hangt af van je laatste normale bezoldiging (dit is de 80%-regeling, kort door de bocht wil dit zeggen dat je pensioen maximaal 80% van je laatste normale bezoldiging mag bedragen). Je hebt echter steeds het recht om bij een loonsverhoging (of de eerste keer dat je een premie betaalt), de laatste 10 jaar ‘in te halen’. Dit inhaalmanoeuvre noemt men de backservice (een premie op prestaties uit het verleden).

De backservice kan erg handig zijn om éénmalig hoge winsten weg te werken. Voorwaarde is wel dat er voldoende geld aanwezig is om zo’n verhoogde premie te betalen.

Je kan ook opteren om deze inhaal-premie te spreiden over de volgende jaren tot aan je pensioenleeftijd. Welke optie de beste is hangt sterk af van de concrete situatie – je goed laten begeleiden is dus een must! We geven wel mee dat over die backservice al langer het gerucht gaat dat de regering ze wil schrappen – en enkel een spreiding van de premies in de toekomst wil toelaten.

Gewaarborgd inkomen

Dan nog een woordje over een gewaarborgd inkomensverzekering. Vergewis u van de zekerheden die je wil inbouwen in je leven. Er zijn immers 2 parameters die de premie bepalen: de wachttijd en de hoogte van de uitkering. Ik merk jammer genoeg dat de meeste ‘standaardcontracten’ voorzien in een zeer beperkte wachttijd (of geen), gekoppeld aan een lage uitkering. Dit in tegenstelling tot de zekerheid die de meesten zoeken: namelijk een hoge uitkering (behoud levensstandaard) maar anderzijds wel de mogelijkheid om enkele maanden te overbruggen met spaarcenten. Uiteraard moet iedereen dit zelf inschatten én bespreken met zijn makelaar. Jammer genoeg gebeurt dit te weinig.

Besluit

Veel ondernemers sluiten bovenvermelde verzekeringen af zonder goed te weten waarover het gaat en welke risico’s de verzekeringen dekken. Deze verzekeringen zijn echter belangrijke schakels in de vermogensopbouw of -bescherming, en hebben dan ook recht op een intensiever beheer en toezicht!

Meer vragen of wissel je graag eens van gedachten, bel ons gerust op. We hebben ook een hele resem naamkaartjes van betrouwbare personen of instellingen die je kunnen helpen bij de uitbouw en bescherming van je vermogen.