Vaderschaps- of geboorteverlof voor zelfstandigen: een vergeten voorrecht

Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds… veel ondernemers beschouwen dit als een noodzakelijk kwaad maar wist je dat deze verplichting ook heel wat rechten met zich meebrengt? Eén van die rechten is het vaderschap- of geboorteverlof.

Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 hebben zelfstandig ondernemers, net als werknemers in loondienst, recht op 20 dagen vaderschaps- of geboorteverlof met een uitkering. Deze 20 dagen kunnen flexibel worden opgenomen als 20 volledige dagen of 40 halve dagen binnen de 4 maanden na de geboorte. Het mooie is dat je deze dagen gespreid kunt opnemen, zodat je optimaal kunt zorgen voor je pasgeboren kind.

Uiteraard zijn er ook enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen genieten van dit voorrecht:

  • Zelfstandige in hoofdberoep zijn of meewerkend echtgenoot (maxistatuut) gedurende de twee kwartalen voor het geboortekwartaal en gedurende het geboortekwartaal
  • Je moet in orde zijn met je sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte

Het aanvragen van vaderschap- of geboorteverlof verloopt via je sociaal verzekeringsfonds. Een aanvraag indienen moet gebeuren ten laatste vóór het einde van het kwartaal volgend op de geboorte. Uiteraard helpen wij je ook graag verder met het in orde brengen van deze aanvragen.

Conclusie, als je als zelfstandige binnenkort vader wordt of meeouder van een pasgeborene heb je recht op dit waardevolle verlof. Het is een kans om meer betrokken te zijn bij de eerste belangrijke dagen van je kind en het toont aan dat de sociale bescherming voor zelfstandige ondernemers steeds verder evolueert.

Naast het vaderschaps- of geboorteverlof zijn er ook nog heel wat andere steunmaatregelen bij de geboorte zodat je nog meer tijd kan vrijmaken voor je kleine spruit, zoals het startbedrag (vroegere kraamgeld), moederschapsuitkering en dienstencheques.

Heb je nog specifieke vragen omtrent dit thema? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons, wij helpen je graag verder!