Help… ik heb te veel winst!

Help, te veel winst!

De laatste voorafbetalingsdeadline komt met rasse schreden dichterbij. Hierbij nog enkele tips om de fiscale winst nog wat te drukken dit jaar (en vergeef ons de klassiekers… de kenners onder u zullen die allicht al lang van buiten kennen):

 –         Zorg dat uw sociale bijdragen dit jaar betaald zijn (anders verhoging en niet meer aftrekbaar voor 2009)
–         Zorg dat uw sociale bijdragen op een correct inkomen berekent zijn indien u nog in de eerste 3 jaren van uw zelfstandige activiteit zit (en u dus sociale bijdragen betaalt op een fictief referte-inkomen)
–         Fiscaalvriendelijk sparen niet vergeten – voor alle duidelijkheid sommen we de verschillende formules nog eens op in volgorde van fiscale aantrekkelijkheid (de bovenste dus best eerst opvullen alvorens naar de tweede spaarformule te gaan):
1/ (sociaal) vrij aanvullend pensioen
2/ Groepsverzekering of pensioenbelofte in de vennootschap
3/ Levensverzekering (of lange termijnsparen via aflossing hypothecaire lening op een tweede woonst)
4/ Pensioensparen (hier zien we nog te vaak dat mensen eerst pensioensparen doen, en dan pas de rest, terwijl het fiscaal dus veel interessanter is om eerst met een vrij aanvullend pensioen te starten)

–         Nog investeringen gepland: vraag het factuur nog op datum van dit jaar en vraag uw accountant degressief (versneld) af te schrijven; zo kan u nog tot 40% van de nieuwwaarde dit jaar fiscaal in rekening brengen.
–         Kan u geld beleggen in uw vennootschap: er zijn fiscaal vriendelijke mogelijkheden via het systeem van de tax-shelters