Vermogensplanning – volg de spelregels !

Ik grijp een arrest van het Hof van Cassatie (15.01.2009) aan om iedereen nog maar eens te wijzen op het belang van het volgen van de spelregels om aan vermogensplanning te doen. Het arrest zelf handelt over het feit dat bij onvoldoende bewijs dat een handgift gebeurde, er bij de berekening van de successierechten ook geen rekening mee kan gehouden worden.

Het arrest is vrij logisch, maar zoals ik reeds zei, wil ik het eerder als kapstok gebruiken om iedereen aan te manen voorzichtig te zijn inzake vermogensplanning. Vandaag de dag kan er veel bij het plannen van overdracht van vermogen… heel veel simpele trukjes zijn algemeen gekend (schenking van geld met de ‘bibberperiode’ van drie jaar bij voorbeeld). Veel van die simpele trukjes worden echter vaak slordig in praktijk omgezet. Laat u dus altijd bijstaan door een fiscalist of vermogensplanner… zij weten precies waarop te letten.

In het verlengde hiervan wens ik ook te benadrukken dat nog steeds te weinig personen bezig zijn met het juist ordenen van hun vermogen. In samenspraak met accountant/bankier kan er meestal een plan voorgesteld worden dat mooi aansluit bij wat iemand wenst. Laat ons dus weten indien ook u eens wil samenzitten om uw vermogen en mogelijke fiscaalvriendelijke overdracht eens samen te bekijken.

Bron: Fisconet (Arrest van het Hof van cassatie dd. 15.01.2009)