Wijzigingen aan sociaal statuut zelfstandigen in 2010

de highlights:

– verplichte onmiddellijke aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds verplicht (geen facultatieve wachttijd van 90 dagen meer) –> sanctie = boete

– de crisispremie wordt verlengd (= vervangingsinkomen voor zelfstandigen met zware financiele problemen)

– mogelijkheid tot uitstel van betaling van sociale bijdragen (bijdragen van 1/1/2009 tot 30/6/2010 moeten uiterlijk betaald zijn voor 15/12/2010; bovendien moet dit uitstel aangevraagd worden)

– mogelijkheid tot loopbaanonderbreking voor zelfstandigen met een zwaar ziek kind of die hun naaste familieleden begeleiden bij het levenseinde

Bron en meer info: Acerta