Te veel winst? Toch geen kosten vergeten in te brengen?

De administratie heeft een standaardformulier voor onkosten te declareren (overzichtslijst om bij de aangifte te voegen). Deze lijst is een goede referentie om na te gaan of u wel alle kosten ingebracht heeft. Uiteraard zijn enkel kosten in te brengen indien zij een beroepsmatig karakter hebben (maw dat ze gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen).

Een overzicht:
huisvestingskosten: huur & huurlasten, onroerende voorheffing, verwarming, electricteit, gas, water, herstellingen, onderhoud, brandverzekering

kantoorkosten: telefoon, fax, GSM, internet, belasting op uithangborden of andere lokale belastingen, sabam, kantoormateriaal, publiciteit, postzegels, onderhoud machines, beroepsbijdragen, vaklectuur en abonnementen (de meeste controlediensten aanvaarden de aftrek van één dagbladabonnement en één weekbladabonnement; meer aftrekken kan indien bewijs van beroepsmatig karakter kan geleverd worden – vb. wachtkamerlectuur)

Wagens: brandstof, financieringskosten (intresten), mobilofoon, verkeersbelasting en BIV, verzekeringen, onderhoud, herstellingen, bijdragen pechverlening en/of reisbijstandsverzekering, parking, keuring, huur garage

Representatiekosten: relatiegeschenken, restaurantkosten, representatiekosten.
Teneinde discussie over het beroepsmatig karakter van de restaurantkosten te vermijden, raden wij aan om de  niet-beroepsmatige restaurantbonnetjes ook te bewaren (de controleur stelt meestal “er zal wel iets privé bijzitten”… dit kan dan makkelijk tegengeargumenteerd worden via “neen hoor, want die bonnetjes zitten hier”).

Trein, tram, bus en taxikosten

Verzekeringen: brandverzekering, diefstal, gewaarborgd inkomen, burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering, vrij aanvullend pensioen, sociale zekerheidsbijdragen

Financiële kosten: bankintresten, intresten leningen, bankkosten
Deze worden bij een enkelvoudige boekhouding vaak vergeten omdat er geen factuur voorhanden is, en men vergeet de kosten op de zichtrekening afzonderlijk op te tellen.

Erelonen: boekhouder/accountant, notaris, advocaat, architect, milieudeskundige, sociaal secretariaat, commissies

Bron: Finform (via www.myminfin.be –> dan zoeken op kernwoord “onkosten”)