Crisispremie zelfstandigen ook mogelijk voor bedrijfsleiders

Na enige maanden van onduidelijk heeft de overheid nu toch gesteld dat ook bedrijfsleiders (zaakvoerders en bestuurders) van de crisispremie gebruik kunnen maken.

Om in aanmerking te komen moeten 2 van de volgende 6 criteria voldaan zijn.

  • een omzetdaling van 50%
  • een failliete medecontractant hebben
  • een afbetalingsplan hebben voor BTW, personenbelasting of sociale bijdragen
  • een vrijstelling van sociale bijdragen hebben
  • fiscale en sociale schulden hebben
  • een opgezegd kaskrediet hebben
  • bron: Acerta