Studiejaren afkopen voor meer pensioen?

Er is de laatste jaren flink gesleuteld aan onze pensioenwetgeving, en dan vooral over hoeveel jaren u moet werken alvorens u recht heeft op een volledig pensioen (47 jaar behoudens overgangsregeling). Studiejaren tellen niet mee om uw actieve loopbaanjaren te berekenen. Dat maakt dat de meesten onder ons met een achterstand startenā€¦ u studeert tot uw 22e, dan moet u al werken tot uw 69ste alvorens u recht heeft op een volledig pensioen.

De wetgever laat thans de mogelijkheid toe om de studiejaren ā€˜af te kopenā€™. U betaalt een extra sociale bijdrage per studiejaar, waardoor dat studiejaar toch zal meetellen om uw actieve loopbaan te berekenen. In ons voorbeeld, als u 2 studiejaren afkoopt, dan zal u een volwaardig pensioen kunnen genieten op uw 67ste.

Hoeveel kost het afkopen?

  • Indien u afkoopt binnen 10 jaar na beĆ«indigen van uw studies, betaalt u 1.500 euro per jaar.
  • Indien u later afkoopt:
    • Tot 30/11/2020 mag u de studiejaren na uw 20ste levensjaar regulariseren aan 1.500 euro per jaar (de studiejaren voor uw 20ste zult u aan een hoger tarief moeten regulariseren)
    • Na 1/12/2020 wordt een ā€˜op maat gemaakteā€™ berekening opgesteld door de pensioendienst (actuariĆ«le berekening).

Wat brengt het u aan extra pensioen op?

Bruto krijgt u 266,67ā‚¬ per jaar extra pensioen (alleenstaande) of 333,33ā‚¬ per jaar indien u een gezinspensioen zal genieten.

Wat dit netto oplevert, is echter moeilijker te zeggen. Thans bestaat er nog steeds een ā€˜pensioenvalā€™ ā€“ indien u van 15.000 euro pensioen naar 15.400 euro pensioen springt, zal u netto bijna niets extra overhouden. Dit heeft te maken met het verlies van belastingvermindering zodra een bepaalde inkomstendrempel overschreden wordt. In deze gevallen heeft u uw studiejaren dus voor niets geregulariseerd. Let wel, er is sprake dat deze pensioenval zal weggewerkt worden in de toekomst.

Is het voordelig?

Jammer genoeg geen wit/zwart antwoord. Afhankelijk van die pensioenval is de terugverdientijd eerder kort (4 tot 5 jaar) dan wel lang (10 tot 14 jaar).

De bijdrage wordt aanzien als een sociale bijdrage, en is derhalve wel aftrekbaar van uw inkomsten. U betaalt dus minder personenbelasting en als zelfstandige ook minder sociale zekerheidsbijdragen.

Via een online-tool van De Tijd kan u een persoonlijke simulatie maken.

Ā Ons advies?

Voorlopig nog even de kat uit de boom kijken. Tot 30/11/2020 kan u de jaren na uw 20ste nog voordelig regulariserenā€¦ u heeft dus nog even tijd.

Ons lijkt het alvast niet nuttig om ook uw jaren voor uw 20ste te regulariserenā€¦ die betaalt u duurder en heeft u niet nodig indien u wil werken tot uw 67ste (de wettige pensioenleeftijd). Vervroegd pensioen zal ook in de toekomst allicht nog verder ontmoedigd worden, dus ik zou daar vandaag niet te veel geld meer op inzettenā€¦

Heeft u hierover vragen, contacteer ons dan gerust!

 

Meer info: