Winstdeelname voor uw personeel

Sinds kort bestaat een nieuwe mogelijkheid om uw personeel fiscaalvriendelijk mee te laten genieten van de winst van uw bedrijf. Vanaf boekjaren afgesloten per 31/12/2017 kunnen werknemers genieten van het stelsel van “winstpremies voor werknemers”. En het systeem oogt mooi…

De premie vloeit voort uit een beslissing van de algemene vergadering, en maakt deel uit van de winstverdeling van het boekjaar.

Wat zijn de spelregels:

 • De winstpremie mag nooit meer bedragen dan 30% van de totale jaarlijkse bruto loonmassa
 • De beslissing ligt uitsluitend bij de werkgever/aandeelhouders, en toekenning wordt expliciet uitgesloten van het loonbegrip (het komt dus nooit in aanmerking als ‘verworven recht’ en mag niet in aanmerking genomen worden om ontslagvergoedingen te berekenen).
 • De winstpremie komt toe aan alle werknemers (je mag bepaalde categorieën of werknemers niet uitsluiten); maar er kan wel geöpteerd worden voor een vaste (voor iedereen hetzelfde bedrag) dan wel gecategoriseerde premie (afhankelijk van objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, graad, bezoldigingsniveau, diploma, tewerkstellingsgraad, …)
 • De winstpremie mag geen bestaand loon vervangen

En het is fiscaalvriendelijk:

 • Geen RSZ heffing op de premie
 • Enkel een solidariteitsheffing van 13,07% ten laste van de werknemer
 • Inhouding van een bevrijdende heffing van 7% of 15% (indien in kader van een investeringsspaarplan, wat maar zelden zal zijn)
 • De premie is jammer genoeg niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting

En hoe moet dit praktisch?

 • De premie moet voortvloeien uit de winstverdeling van het boekjaar, ze kan dus vrij laat nog beslist worden (voor de algemene vergadering)
 • Na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering kan de premie uitbetaald worden
 • Dit gebeurt via het sociaal secretariaat, die zal instaan voor de inhouding van de solidariteitsbijdrage en de bevrijdende heffing

Voor onze klanten: heb je interesse, contacteer ons dan gerust. We bekijken dan samen hoe dit ook in uw bedrijf kan geïmplementeerd worden.