Studiejaren afkopen voor meer pensioen?

Er is de laatste jaren flink gesleuteld aan onze pensioenwetgeving, en dan vooral over hoeveel jaren u moet werken alvorens u recht heeft op een volledig pensioen (47 jaar behoudens overgangsregeling). Studiejaren tellen niet mee om uw actieve loopbaanjaren te berekenen. Dat maakt dat de meesten onder ons met een achterstand starten… u studeert tot […]

Lees meer...

fiscale behandeling van pensioenen en pensioenvoorzieningen

De administratie publiceerde een zeer overzichtelijke (en begrijpbare) circulaire waarin zij schematisch de fiscale behandeling overloopt van zowel stortingen inzake pensioenopbouw (groepsverzekering) als van de uitkeringen van dergelijke pensioenplannen. Uit het schema blijkt dat een degelijk opgebouwd pensioenplan wel degelijk moet rekening houden met fiscale elementen. Belastbaarheid van uitkeringen van pensioenplannen schommelen immers tussen 10% […]

Lees meer...