Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: wel negatieve indexatie

Het maximum bedrag dat als niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (zeg maar “loonbonus”) per jaar uitgekeerd mag worden, is voor het jaar 2010 wel negatief geïndexeerd.

inkomstenjaar 2009 = max. 2.314 euro
inkomstenjaar 2010 = max 2.299 euro

Wij wijzen iedereen er nogmaals op dat deze loonbonus een uitstekende vorm van extra beloning vormt voor uw personeel. Het is, zolang de voorwaarden gerespecteerd worden, niet belastbaar en de werkgever betaalt er maar een geringe sociale zekerheidsbijdrage op van 33%.

Bron: Fisconet