Zelfstandige en pensioen: over groepsverzekering (IPT) en VAPZ

Als zelfstandige kan u maar beter zorgen voor een extra appeltje voor de dorst op moment van pensionering. Twee veelvuldig gebruikte instrumenten zijn het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ) en de groepsverzekering (in correct jargon de Individuele Pensioen Toezegging ofwel IPT).

 

Beide systemen kunnen naast elkaar bestaan, maar zijn wel onderhevig aan dezelfde fiscale voorwaarde – de zogenaamde 80% regel. Maar is er een voorkeur voor één van beide systemen indien men binnen die 80% regel slechts een beperkte spaarcapaciteit heeft?

 

Jawel… een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is te verkiezen boven een groepsverzekering… toch indien men streeft naar een zo groot mogelijk fiscaal voordeel. Niet alleen geven de premies van een VAPZ een hogere fiscale aftrek, maar ook de belastbaarheid bij uitkering is wat voordeliger.

 

Maar de fiscale aftrek zegt niet alles. Een IPT verzekering geeft u bij voorbeeld een grotere flexibiliteit in beleggingsopties (hoe wordt het gespaarde kapitaal belegd). Daarnaast zijn er bij een IPT verzekering ook bepaalde opties in kader van een vervroegde opname ter financiering van vastgoed.

 

Ik wil in dit artikeltje vooral waarschuwen voor een klassieke fout bij het aangaan van deze contracten. Te vaak beschouwen ondernemers deze producten als pure verzekeringsproducten; terwijl het in feite spaarproducten zijn. Te vaak wordt er met de verzekeringsmakelaar of – agent niet gesproken over beleggingsopties (tak 21 of tak 23, beleggingsstrategie, …), mogelijkheden tot wijziging van beleggingsprofiel, kostenstructuur (niet alleen van de makelaar of agent maar ook van de onderliggende beleggingsportefeuille), … Te vaak zie ik dat makelaars of agenten ‘standaard’ producten aanbieden en gewoon een handtekening en geldstorting vragen. Weet dat het hier over uw spaarcenten gaat, en een goede opvolging is dus erg belangrijk. Jaarlijks een check-up van wat uw spaargeld heeft opgebracht is een zeer gezonde financiële leefregel.

 

Onthou dus: uw pensioen is meer dan het periodiek betalen van de verzekeringspremies! Een verstandig ondernemer laat zich ook hierin begeleiden  door zijn accountant, bankier of financiële planner.

 

Vragen hierover? Contacteer ons gerust!