Fiscaliteit van de webshop (2): De webshop en BTW

Verkopen van producten via een webshop (waarbij de verkoper ook de levering regelt), valt onder het BTW regime van de ‘verkopen op afstand’. Vooral bij verkopen naar het buitenland dient één en ander nauwgezet opgevolgd te worden.

Laten we enkele verschillende mogelijkheden naderbij bekijken. Hou ook goed in het achterhoofd dat de BTW regels steeds de goederen viseert. Het is dus niet enkel de identiteit van uw klant die een rol speelt in de analyse, maar ook het vervoer van de goederen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop aan een Belg, maar waarbij de levering naar zijn vakantieadres in Frankrijk gaat. Dit is een ander BTW verhaal dan een gewone levering aan zijn Belgisch adres!

We gaan er in deze bijdrage vanuit dat u goederen verkoopt (de BTW behandeling van diensten laten we buiten beschouwing).

Webshop en BTW bij levering in België

U past normaliter gewoon Belgische BTW toe volgens het BTW tarief dat van toepassing is op uw producten (21%, 12% of 6%).

Webshop en BTW bij levering in de EU

Hier moeten we een onderscheid maken of uw klant beroepsmatig of als particulier uw goederen aankoopt.

a) Aankoop als particulier

Deze situatie (gekend onder de benoeming “verkopen op afstand”) kan erg technisch worden. Aanvankelijk is voor deze verkopen gewoon Belgische BTW van toepassing.

Echter, indien uw verkopen in een bepaalde lidstaat een bepaalde drempel overschrijden, dan wordt u verplicht vanaf de eerstvolgende verkoop BTW toe te passen in die lidstaat. De drempels verschillen van lidstaat tot lidstaat… Alertheid is dus aangewezen!

Van zodra de drempel in een bepaalde lidstaat overschreden, bent u verplicht daar een BTW nummer aan te vragen, en in dat land periodieke BTW aangiften in te dienen. U moet dan tegelijkertijd de goederenbewegingen tussen beide lidstaten in de beide aangiften gaan notuleren. Dit via een intern document dat u in de Belgische aangifte als een intracommunautaire levering aangeeft, in de buitenlandse aangifte als een intracommunautaire verwerving.

De levering aan de particulier wordt vervolgens in de buitenlandse aangifte opgenomen en dus aan de BTW in dat land onderworpen (let ook op het toepasselijke tarief!). Vergeet tot slot de intracommunautaire listing in te dienen.

Tot slot nog opletten; deze tekst geldt enkel voor de levering van goederen; niet de levering van diensten (vb website bouwen, zoekertjes plaatsen, …). Daarvoor gelden andere regels.

Tip!

De optie om Belgische BTW toe te passen totdat u de drempel in het betreffende land overschrijdt, is een keuzestelsel dat tot doel heeft het voor u administratief gemakkelijk te maken.

Niets belet u echter om vrijwillig een BTW-nummer in bepaalde landen aan te vragen, en dus steeds BTW in de lidstaat van aankomst van de levering toe te passen. Dit kan interessant zijn voor de landen die een lager BTW tarief hanteren dan het Belgisch (bij voorbeeld Luxemburg, Duitsland, …). U kan zo een aantal percentjes marge winnen (of beter concurreren met andere winkels).

Aandachtspunten

  1. Om na te gaan in welk land de BTW verschuldigd is, geldt de plaats waar de goederen finaal aankomen. De Franse particulier die iets laat leveren op een adres in Duitsland, moet dus in de Duitse BTW aangifte komen (of zal gelden voor de berekening van de drempel voor Duitsland).

  1. We hebben één en ander vereenvoudigd door ervan uit te gaan dat de goederen die u verscheept, zich in België bevinden op moment van levering. Het wordt opnieuw complexer indien die goederen zich reeds bij vertrek van de levering in het buitenland bevinden. Ga steeds bij uw accountant te rade!

b) Aankoop als bedrijf

In dat geval verricht u een intracommunautaire levering. Deze levering is normaliter vrijgesteld van Belgische BTW en wordt verlegd naar de ontvanger van de goederen.

Het is evenwel zeer belangrijk dat u een correct BTW-nummer ontvangt van uw klant en dat dit BTW nummer gekend is bij de BTW administratie. Dit kan u voor alle Europese BTW nummer nakijken op de Europese VIES website.

Tips

  1. Goede webwinkel-software zal de VIES BTW verificatie automatisch doorvoeren op moment dat de klant zijn bestelling online ingeeft. Bij foutief nummer, zal de klant een foutmelding krijgen. Daarnaast vereist de BTW controleur dat u kan bewijzen dat de goederen effectief naar het andere EU land geleverd werden. Het is dus zeer belangrijk dat u administratief een dusdanig systeem op poten zet, dat u enige jaren na levering (op moment van controle) nog steeds vrij eenvoudig de transportdocumenten kan linken aan de verkoopfacturen.

  1. Goede software zal zowel verkoopfactuur als transportdocumenten elektronisch aanmaken (al dan niet in PDF) en meteen bij de klantenfiche opslaan, zodat de archivering meteen tiptop in orde is. Even samenvattend: de BTW vrijstelling vereist dus 2 voorwaarden: het doorgeven van een geldig BTW nummer van uw klant én het verzenden van goederen naar een ander EU land. Let erop dat je dus niet automatisch bij het ingeven van een buitenlands BTW-nummer, je de vrijstelling van Belgische BTW toepast