6% BTW bij afbraak en heropbouw enige en eigen woning

Een bijzondere relance-maatregel betreft de mogelijkheid om gedurende 2 jaar (2021 + 2022) te genieten van het lage BTW tarief van 6% bij de afbraak van een oude woning gevolgd door heropbouw van een nieuwe. Voorwaarde is wel dat het om de enige en eigen woning gaat en dit tot 5  jaar na de eerste ingebruikname. Woningen in vennootschappen zijn uitgesloten van deze gunstmaatregel. Bovendien mag de woning na de werken maximaal 200m² groot zijn.

Let op; er bestaat reeds lang een mogelijkheid tot heropbouw aan 6% BTW. De oude regeling geldt voor elke woning binnen 32 centrumsteden, en heeft niet de voorwaarde dat het moet gaan om de enige en eigen woning. Valt uw onroerend goed dus in zo’n centrumstad, hoef je alvast niet verder te lezen. U kan perfect genieten van de oude, bestaande regeling.

De aard van het gebouw voor aanvang van de werken is irrelevant; zolang het nadien maar om een woning gaat. Bovendien is het verlaagd tarief ook mogelijk bij levering van een woning door een bouwpromotor, hetgeen niet mogelijk is in de alternatieve regeling (die van de 32 centrumsteden).

Vergeet de formaliteiten niet! Vóór aanvang van de werken dient een verklaring met bijlagen ingediend te worden bij de BTW-administratie. Een kopie van deze aanvraag dient aan elke aannemer bezorgd te worden; enkel dan kan die zijn factuur aan het verlaagde tarief uitreiken.

Zijn de werken reeds begonnen? Dan geldt een overgangsregeling. De bouwheer kan alsnog, voor 31 maart 2021, zijn verklaring indienen. Werken uitgevoerd in 2021 en 2022 mogen dan alsnog aan 6% BTW uitgevoerd worden.

We onthouden:

  • Afbraak en heropbouw in 2021 en 2022 (begin 2022 verlengd tot 31/12/2023)
  • Aannemingsdiensten maar ook levering door een bouwpromotor
  • Enige en eigen woning gedurende 5 jaar na eerste ingebruikname
  • Maximum 200m² (weliswaar met enkele kanttekeningen).

Hou in het achterhoofd:

  • Oude regeling blijft van kracht (32 centrumsteden)
  • Renovatie van oude woningen blijft van kracht

Meer info in de officiële FAQ