Nieuwe sociale zekerheidsregels bij internationale tewerkstelling

Vanaf 1 mei geldt een nieuwe Europese Verordening, die voornamelijk de sociale zekerheid regelt bij internationale tewerkstelling. De voornaamste wijzigingen:

– bij detachering (dit wil zeggen het tijdelijk uitoefenen van een opdracht in een ander land dan waar men sociaal verzekerd is): voorheen werd dit beperkt tot 12 maanden, vanaf 1 mei kan dit voor 24 maanden. De noodzaak voor Belgen om in het bezit te zijn van een E101 formulier blijft behouden. Dit wil zeggen dat indien u in het buitenland werken uitvoert, u over dit formulier moet beschikken. Dit formulier moet voorgelegd worden indien u in het buitenland sociale inspectie zou tegenkomen. Contacteer ons gerust indien u wenst dat wij voor u zo’n formulier aanvragen.

– Als er in meerdere landen gewerkt wordt, was de regel dat indien ook een activiteit in het woonland werd uitgeoefend, er steeds onderwerping was aan de sociale zekerheid van dat woonland. Vanaf 1 mei is er een bijkomende voorwaarde, nl. dat het moet gaan om een substantiële activiteit. Hierdoor zullen mensen die slechts een zeer beperkte activiteit in hun woonland uitoefenen, voortaan sociaal moeten verzekerd worden in het voornaamste werkland.

– In de toekomst kan het onderworpen zijn aan 2 sociale zekerheidssystemen niet meer voorkomen. In het verleden wel, nl. als in één land een activiteit als werknemer werd uitgeoefend, en in een ander land een activiteit als zelfstandige. Het kon dan zijn dat men in één land als werknemer sociaalrechtelijk verzekerd moest zijn, terwijl men in het andere land als zelfstandige sociale bijdragen moest betalen. Dit was o.m. het geval voor de directeuren-groot aandeelhouders (in Nederland) die in België een mandaat als zaakvoerder uitvoerden. Zij betaalden in Nederland sociale zekerheidsbijdragen als werknemer, en in België als zelfstandigen. Vanaf 1/5 zullen zij slechts bijdragen in één land betalen, zij het wel dat het dan zowel als zelfstandige dan als werknemer kan zijn.

Bron: ADMB