Doe eens een fiets cadeau

We schreven het hier al eens neer, een fiets gebruiken voor uw woon-werkverkeer is vandaag de dag erg fiscaal vriendelijk. Graag brengen we dit nog eens onder jullie aandacht, met dank aan onze goede buren van Bike-Center in de Lostraat, van wie wij volgende publicatie mochten overnemen!     “Zoals u misschien al vernomen hebt […]

Lees meer...

De belangrijke zaken

In een tijd waar de bedrijven wachten op een relanceplan om de economie aan te zwengelen, meldt het Belang van Limburg dat Kris Peeters aan zijn federale collega’s gaat vragen om fruit dat bedrijven aan hun medewerkers uitdelen, fiscaal aftrekbaar te maken. Op zich niets mis mee natuurlijk; er is tenminste één minister die in […]

Lees meer...

Schijnzelfstandige of niet?

Sinds april werd eindelijk (na lang beloofd) de commissie schijnzelfstandigen opgericht. Deze commissie kan oordelen of een bepaald contract al dan niet voldoet aan de eisen om de opdrachtnemer als zelfstandige te aanschouwen. Vooral indien er twijfel kan bestaan omtrent de echtheid van de zelfstandige overeenkomst, is het vatten van de commissie nuttig. Haar advies […]

Lees meer...

Sociale actualia in de bouw

Kluwer richtte in samenwerking met Bouwunie recent een seminarie in over sociale actualia in de bouw. Laat me toe even kort enkele kernelementen aan te halen. Uiteraard is er de stijging van de lonen met de index, verhoogd met 0,3% (dus loonstijging van 0,3% bovenop de index); dit vanaf 1/1/2012 Er zijn kleine wijzigingen aan […]

Lees meer...

Overuren in de bouw… de fiscale hemel?!

In de bouwsector is reeds enige tijd het geweldig interessante KB213 toepasselijk. Dit KB regelt de (fiscaalvriendelijke) overuren. De regeling inzake de overuren houdt in dat er gedurende 130 dagen per jaar max 1 uur per dag extra kan gewerkt worden bovenop het normale uurrooster. Om toepassing te maken van dit gunstregime volstaat een eenvoudige […]

Lees meer...