Aan de wantrepreneurs – start in 2016

Een Wantrepreneur is volgens de coachingskalender een persoon die het altijd heeft over voor zichzelf beginnen, maar ondertussen blijft hangen in zijn veilige vaste baan. Iemand die wel wil, maar niet waagt.

 

Elk jaar in januari zien wij een piek in de prospectiegesprekken… blijkbaar is de jaarwende ook een moment waarop velen na wat reflectie dan toch de sprong wagen naar dat zelfstandigenstatuut.

 

Ik merk dat er nog steeds veel ‘mist’ hangt rond dat statuut van zelfstandige. Ons uitstekend sociaal vangnet voor werknemers houdt velen tegen om wat risico te nemen – velen beseffen echter te weinig dat er ook voor zelfstandigen een basiszekerheid voorzien is. Het is uiteraard wat minder dan dat van werknemers, we betalen dan ook maar half zo veel sociale bijdragen.

 

Waar kan een zelfstandige op rekenen: een minimumpensioen dat vanaf 2016 (eindelijk) gelijk getrokken wordt op het niveau van het minimumpensioen voor werknemers. Er is voorzien in een gewaarborgd inkomensuitkering vanaf de 2e maand van arbeidsongeschiktheid. Je moet dus zelf een maand kunnen teren op je spaarcenten! Als het echt niet lukt en je wordt economisch gedwongen te stoppen (of gaat in faling), dan is er een beperkte failissementsuitkering.

 

Deze mindere sociale zekerheid kan je echter zelf uitbouwen met privé verzekeringen. Ik denk aan pensioensparen, vrij aanvullend pensioen, indiviuele pensioentoezegging via je vennootschap. Ook gewaarborgd inkomensverzekeringen  zijn geen overbodige luxe voor zelfstandigen.

Het grote voordeel van deze afzonderlijke verzekeringspolissen is dat deze persoonlijk zijn. Je pensioencentjes staan dus veilig opgeborgen op een rekening met uw naam op… een groot verschil t.o.v. de wettelijke pensioenen waar het herverdelingssysteem speelt. De bijdragen van vandaag dienen voor de pensioenen van vandaag, en verder is het maar hopen dat wanneer jezelf de pensioenleeftijd bereikt, er nog voldoende centen beschikbaar zijn om uw pensioen te betalen.

 

De boodschap van mijn verhaal… starten als zelfstandige hoeft niet de grote sprong in het ongewisse te zijn. Goed voorbereid en met kennis van zaken eraan beginnen, dat is de boodschap!

 

Ben je een wantrepreneur en wil je vooruit in het leven… kom dan gerust eens praten!