Belangrijke BTW wijzigingen vanaf 1/1/2010

Wijzigingen BTW vanaf 1/1/2010

Er wijzigt heel wat inzake BTW vanaf 1/1/2010. Een samenvatting is te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wij leggen vooral de nadruk op de situatie van de vrije beroepen die in België niet BTW-plichtig zijn (advocaten, notarissen, dokters, …). Zij zullen voortaan als ze in het buitenland diensten of goederen aankopen mogelijks een Belgisch BTW nummer moeten aanvragen en ook een bijzondere aangifte indienen. Zij worden immers vanaf 1/1/2010 schuldenaar van de BTW als ze in het buitenland diensten aankopen die geacht worden in België plaats te vinden. Vanaf 1/1/2010 wordt de plaatst van de dienst in een business-2-business relatie in de meeste gevallen geacht samen te vallen met de woonplaats van de afnemer.

Voor de diensten zullen deze niet-belastingplichtige personen altijd gehouden zijn tot voldoen van de BTW. Voor aankopen van goederen uit een andere EU-lidstaat geldt (zoals vroeger) nog steeds een aankoopdrempel van EUR 11.200. Dit wil zeggen dat indien zij dit bedrag niet overschrijden, zij niet gehouden zijn tot voldoen van de BTW.

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/current/vat-09-12-10.htm