Werknemer niet komen opdagen vanwege de aswolk?

Indien uw werknemer vast zit in het buitenland, zal de RVA meestal positief adviseren omtrent de tijdelijke schorsing van het arbeidscontract. De werknemer krijgt dan gedurende die periode een werkloosheidsvergoeding.

Volgende bewijsstukken moeten worden voorgelegd:

– formulier voor aanvraag van tijdelijke werkloosheid; hier moet ook het bewijs toegevoegd worden (attest luchtvaartmaatschappij)
– formulier C3.2 A

Heeft u hiermee te maken kan u ons best even contacteren, ofwel contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

Bron: ADMB