Sneller boete bij niet aanbieden outplacement-vergoeding

Wie een werknemer ouder dan 45 jaar ontslaat, is verplicht hem een outplacementbegeleiding aan te bieden. Deze aanbieding moet aangetekend verzonden worden naar de werknemer.

De sanctie bij niet-naleving van deze verplichting is een boete van EUR 1.800.  In het verleden werd deze boete enkel geïnd indien de werknemer eerst tot actie overging (klacht bij RVA). Voortaan zal de RVA zelf toekijken of de aanbieding gebeurd is, en zo niet, de boete heffen.

In het verleden werd nogal vaak ‘vergeten’ de aanbieding te doen, in de hoop dat de desinteresse van de werknemer het bedrijf verder buiten schot zette (er werd dan door de werknemer geen klacht bij de RVA ingediend).

We hebben ons eerder in deze blog al sterk uitgesproken tegen deze outplacementvergoeding, die bovendien het aanwerven van 45-jarigen ontmoedigt. Een domme maatregel, waar vaak de werknemer trouwens ook niet om roept. Bovendien zijn er via VDAB vele mogelijkheden om werklozen te begeleiden en op te leiden.

Tot slot blijft nog een laatste pertinente opmerking: sommige bedrijven komen er met de boete van EUR 1.800 vanaf, zonder dat bijkomend een outplacementbegeleiding aangeboden moet worden. Als je dan weet dat een outplacementbegeleiding zelf rond de 3.000 euro schommelt, stel ik mij de vraag of je niet gewoon beter de boete kan betalen?

Bron: ADMB