Vergeet de dagvergoeding niet…

Indien uw werknemer een ganse dag op de baan is, kan u hem een forfaitaire en onbelaste dagvergoeding uitkeren van 12,53 euro ter dekking van het middagmaal. Als hij met zijn eigen wagen rijdt, mogen de kilometers belastingvrij vergoed worden aan 0,3352 per kilometer.

We maken u ook nog even attent op de dagvergoedingen voor buitenlandse reizen.

Bron: Fisconet

2 thoughts on “Vergeet de dagvergoeding niet…

  1. Stel dat een werknemer 1 dag per week deze dagvergoeding krijgt, en hij voor elke werkdag per maand ook een maaltijdcheque krijgt, is dit cumuleerbaar of niet? Wat zijn de fiscale consequenties indient je ze niet tegelijkertijd mag toekennen

    mvg

    • Normaal mag de dagvergoeding niet gecumuleerd worden met de maaltijdcheque, omdat de dagvergoeding geacht wordt ook een stuk maaltijdvergoeding te zijn.

      De sancties indien ze toch beiden worden uitbetaald zijn vrij zwaar; inzake RSZ zal de dagvergoeding als loon worden beschouwd, waardoor alle sociale lasten verschuldigd zullen zijn. Inzake inkomstenbelastingen riskeer je in het beste geval een verwerping van de kosten, in het slechtste geval een taxatie aan 309%.

Comments are closed.