VZW’s betalen geen belasting… of toch?

Er wordt in de volksmond (en aan de cafétoog) wel eens te snel gesteld dat VZW’s geen ‘belastingen’ betalen. Tijd om toch even paal en perk te stellen aan wat vooroordelen, alsook de gelegenheid om de bestuursorganen van de VZW’s even ter orde te roepen… zijn ze immers nog zo overtuigd van hun vrijstelling van inkomstenbelasting na het lezen van dit artikeltje?

Het BTW wetboek maakt in eerste orde geen onderscheid tussen vennootschap of VZW… van zodra er belastbare handelingen gesteld worden is er BTW plicht, en dus ook de verplichting tot aanrekening van BTW op die handelingen. Wel is het zo dat er daarnaast een heel aantal vrijstellingen ingeschreven zijn in het wetboek, die specifiek enkel toepasbaar zijn ingeval de handelingen gesteld worden door een vereniging. Ga er dus zeker niet zomaar van uit dat er een BTW vrijstelling is enkel en alleen omdat je VZW bent… er komt meer bij kijken! Typisch voorbeeld, een sport-vzw die ook een vrij toegankelijke cafetaria uitbaat zal onderhevig zijn aan BTW.

Inzake inkomstenbelasting is al meer dan enkele jaren de jacht geopend op de belastbaarheid van VZW’s. De vroegere de facto onderwerping aan de rechtspersonenbelasting (die op zich de normale inkomsten niet belast), moet meer en meer plaatsmaken voor een de facto onderwerping aan vennootschapsbelasting (en dus inkomstenbelasting op de normale winsten).

De VZW is onderworpen aan de vennootschapsbelasting van zodra zij een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard. En in dat plaatje zit je sneller dan je denkt.

Ervaring heeft ons geleerd dat van zodra er activiteiten plaatsvinden die wel wat winsten genereren, en waarbij de werking vanuit een ‘ondernemersperspectief’ gebeurt (denk reclame, budgetten, personeelsinzet, …), hoe sneller een controleur zal oordelen dat het om een ‘onderneming’ gaat.

Enkele praktijkvoorbeelden van VZW’s die recent na controle verplicht werden over te schakelen naar inkomstenbelastingen via vennootschapsbelasting:

  • Een jaarlijkse beurs (handelsbeurs, platen/CD beurs, …)
  • Subsidieadvies (of meer algemeen: diensten aan bedrijven)
  • Allerhande festivals en concerten
  • Organiseren en begeleiden van buitenlandse artiesten
  • Vzw waarbij cafetaria-ontvangsten het merendeel van de activiteiten/inkomsten omvatte

Men weze alvast gewaarschuwd… de enkele ‘titel’ van VZW vrijwaart u niet voor inkomstenbelastingen onder de vorm van vennootschapsbelasting.