VZW’s betalen geen belasting… of toch?

Er wordt in de volksmond (en aan de cafétoog) wel eens te snel gesteld dat VZW’s geen ‘belastingen’ betalen. Tijd om toch even paal en perk te stellen aan wat vooroordelen, alsook de gelegenheid om de bestuursorganen van de VZW’s even ter orde te roepen… zijn ze immers nog zo overtuigd van hun vrijstelling van […]

Lees meer...

Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd die nauwkeurig de fiscale toestand van de bezoldigde sportbeoefenaar uit de doeken doet. Belangrijk zijn dat jonge sporters (<26 jaar) slechts belast worden aan 16,5% indien ze niet meer dan 16.300 euro verdienen (voor aanslagjaar 2009). Voor de anderen zijn de inkomsten belast aan 33% indien hun andere beroepsinkomen hun […]

Lees meer...