BTW: nieuwe facturatieregels… of toch niet?

noot van 30/6/2015: Af en toe zijn we al wel eens te snel in het plaatsen van een blogartikeltje… zo ook met onderstaande. De minister heeft immers op 17/4/2015 reeds aangehaald dat de huidige overgangsmaatregel opnieuw uitgesteld zal worden tot 1/1/2016. We lazen recent ook dat er trouwens mogelijk sprake is van een volledig herzien van de wetswijziging, waardoor de oude regels gewoon blijven verder lopen.

Onderstaande tekst mag u gerust even bekijken als u op de hoogte wil blijven van het voortdurend gekibbel over de gewijzigde facturatieregels. De praktische tips om u in regel te stellen kan u zowiezo hanteren als ‘good business practices’. Maar u bent dus nog niet wettelijk verplicht ze te volgen vanaf 1/7/2015!

Alvast onze verontschuldigingen voor de verwarring die hierdoor mogelijks is ontstaan.

 

Is er eindelijk een einde in zicht aan het gepalaver omtrent de nieuwe facturatieregels…? Deze saga begon in 2012 toen de administratie een wijziging voorop stelde die voor vele ondernemingen heel drastische administratieve gevolgen zou hebben.

Mede op vraag van UNIZO werden deze nieuwe bepalingen telkenmale uitgesteld… en recent werd beslist dat de ‘overgangsmaatregel’ definitief van toepassing zou zijn. Van de verregaande verplichtingen bleef nog maar een fractie over… eind goed al goed!

Een factuur is maar geldig als er melding wordt gemaakt van de datum van het belastbaar feit. Dit belastbaar feit kan zowel de levering van het goed zijn, de verrichting van de dienst, of de datum van een betaling.

Concreet: u moet dus op uw facturen heel duidelijk de datum van het belastbaar feit vermelden. Er is een tolerantie voorzien; de datum moet niet vermeld worden indien het belastbaar feit zich voordoet binnen de 7 dagen na de factuurdatum.

vermeld voortaan steeds :

  • de leverdatum
  • de datum van voltooiing van de dienst
  • de vermoedelijke datum van levering of voltooiing dienst

 

Deze nieuwe regels zijn ook te bekijken in het breder kader dat de BTW administratie vanaf 1/1/2015 toepast; namelijk dat elke uitgaande factuur van een bedrijf via een controleproces verifieerbaar moet zijn.

Concreet: zet geen algemene omschrijvingen meer op uw factuur, maar wees zeer duidelijk in hetgeen u in rekening brengt!

FOUT = dienstprestaties januari ; tankbeurten eerste kwartaal ; leveringen januari

WEL = diensten januari, 7 uur x 90€/hr x 8 dagen (liefst met vermelding data)

tankbeurten volgens gedetailleerde afnamelijst in bijlage

leveringen volgens bestelbon in bijlage

U moet dus de bedragen van uw uitgaande facturen kunnen aantonen/bewijzen aan de hand van uw intern administratief systeem. De dagen dat er zomaar vanuit de losse pols (uit geheugen) kon gefactureerd worden, zijn dus definitief voorbij. Vanaf nu zal u een doorgedreven interne administratie moeten voeren waarvan de uitgestuurde factuur het laatste uiteindelijke resultaat is.

U kan dit jammer vinden of tijdrovend, maar het maakt wel dat elk bedrijf nu ook verplicht wordt om na te denken over zijn interne administratieve procedures. Hopelijk maakt u als bedrijf van deze nieuwe wettelijke verplichting gebruik om meteen werk te maken van uw interne efficiëntie en zorgt u er op die manier ook voor dat u snel uw goederen of diensten kan factureren.

 

disclaimer / bijkomende noot: de hierboven weergegeven uitleg is een erg verkorte en gesimplificeerde uitleg over de nieuwe BTW regels; die in praktijk iets complexer zijn. Voor de meeste bedrijven volstaat echter de hierboven vermelde uitleg. Bent u een al wat grote bedrijf, of wil u hierover het fijne weten, dan mag u ons gerust contacteren of verwijzen mij o.a. naar volgende sites:

http://www.unizo.be/geldenbelastingen/kennisnet/faq/btw_en_voorschotfacturen_nieuwe_regeling_en_overgangsregeling_2015.html

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=2206fc33-2e38-4012-814e-1cfc2d291dbb&documentLanguage=NL#findHighlighted

 

Uit de rubriek BTW.