Voordelen alle aard bedrijfswagens 2012 – nog maar eens…

Zeer recent werd de eerste herstelwet inzake het vaststellen van het forfaitair bepaalde voordeel alle aard voor bedrijfswagens in het Staatsblad gepubliceerd. Hoe is het nu uiteindelijk definitief vastgelegd:

– het forfaitair voordeel zal ALTIJD berekend worden op basis van de werkelijke catalogusprijs (dus ook voor nieuwe voertuigen is enkel nog de cataloguswaarde van belang; elke verwijzing naar factuurprijs verdwijnt)

– de catalogusprijs is de prijs zonder enige korting, inclusief alle opties aan het voertuig

– de catalogusprijs is die prijs die bedoeld is voor de particuliere markt (soms heeft een fabrikant een afwijkende catalogusprijs voor de bedrijfsmarkt; die mag dus niet gehanteerd worden)

– bovenop de catalogusprijs (zonder BTW) moet de werkelijke betaalde BTW bijgeteld worden

Vooral dit laatste maakt dat een tweedehandswagen nog steeds een (klein) voordeel heeft t.o.v. een nieuwwagen. Indien de 2e handswagen van een particulier wordt gekocht, is er zelfs geen enkele bijtelling van BTW nodig. In de eerste versie van de wet was er nog sprake dat de ‘theoretische’ BTW moest bijgeteld worden. Je zou dus zelf moeten gaan de catalogusprijs bruteren met 21%. In de nieuwe wet staat nu duidelijk dat het om de werkelijk betaalde BTW gaat; je mag dus gewoon terugvallen op de BTW die je op je factuur ziet staan (en dus niet noodzakelijk 21% is van de catalogusprijs)

Daarnaast stelt de pas gepubliceerde wet ook de jaarlijkse vermindering van de catalogusprijs vast. Per volledig jaar dat verstreken is tussen eerste inschrijving van het voertuig mag een vermindering op de catalogusprijs van 6% toegepast worden; evenwel met een absoluut minimum van 70% (d.w.z. de berekeningswaarde mag nooit onder de 70% zakken van de oorspronkelijke catalogusprijs). Dit plafond wordt bereikt na een ouderdom van 5 jaar.

 

Problemen in de praktijk… die zijn er genoeg!

– Waar kan ik in godsnaam die catalogusprijs bekomen? Garagisten kunnen af en toe (als de wagen nog niet te oud is) nog hulp bieden. Zij kunnen soms deze prijs nog via de constructeur te weten komen. Daarnaast bestaan er databanken, die echter niet publiek toegankelijk zijn (o.a. Federauto zou zo’n databank bezitten). En wat als je wagen zodanig oud is dat zelfs je garagist je niet meer kan helpen? Of wat met oldtimers of ingevoerde modellen uit een andere markt (USA, …)?

– Hoe weet ik in godsnaam welke (betalende) opties mijn tweedehandswagen allemaal heeft? Als je niet de originele aankoopfactuur meekrijgt bij je tweedehandswagen, heb je er inderdaad het raden naar. Zelfs al zou je te weten kunnen komen welke opties er allemaal inzitten, blijft het bijkomend probleem dat voor de opties er vaak geen enkele manier is om te weten te komen wat de catalogusprijs van die opties waren.

– Hoe gaat de fiscus dit controleren? De belastingcontrole loopt altijd 2 jaar achter (de waarde die jij nu moet kennen en gebruiken; daar kan de fiscus nog 2 jaar over ‘nadenken’ en zijn ‘bronnen’ voor zoeken). Zullen zij misschien over 2 jaar toegang hebben tot de databanken met de catalogusprijzen? Hoe gaan zij de opties controleren? En wat als de wagen op dat moment al doorverkocht is? Zal het aan de belastingplichtige zijn om te bewijzen dat zijn wagen bepaalde optiesniethad? M.a.w., mag de fiscus ervan uitgaan dat, behoudens tegenbewijs van de belastingplichtige, de wagen alle mogelijke opties bevatte die de constructeur aanbiedt? Of zal de bewijslast terzake bij de fiscus liggen (in welk geval er waarschijnlijk vrij weinig opties zullen verrekend worden)

– Vanaf welke datum de vermindering op het voordeel toepassen voor de ‘verjaring’ van het voertuig? Misschien duidelijk, dag op dag vanaf de eerste inschrijving. Maar dit zal een hoop administratieve overlast meebrengen. Je zal dus per voertuig de verjaardag moeten bijhouden, om tijdig de vermindering te kunnen toepassen. En wat als de eerste inschrijving in het buitenland was? Hoe zal dit kunnen bewezen worden?

Enfin… de nieuwe regeling zal nog blijvend stof leveren voor veel discussie.

32 thoughts on “Voordelen alle aard bedrijfswagens 2012 – nog maar eens…

 1. Vraagje…
  Het VAA moe(s)t berekent worden per kalenderdag vanaf de datum van inschrijving van het voertuig. Ik las nu in de Programmawet, dat een begonnen maand gelijkgesteld wordt met een volle maand.
  Begrijp ik het dan juist, dat wanneer een wagen ingeschreven wordt op 27/02/12 en de sleutels van het voertuig op 4/03/12 krijgt, de werknemer reeds in februari 28 dagen VAA aangerekend krijgt en daarenboven een de volle maand maart dient te betalen?
  Alvast bedankt voor de info!

  • De werknemer (of bedrijfsleider) moet de auto ter beschikking hebben; in uw voorbeeld moet de firma kunnen aantonen dat er in februari geen terbeschikkingstelling van het voertuig is geweest (bij voorbeeld omdat het voertuig nog in de garage stond). Het is pas vanaf de terbeschikkingstelling dat er een voordeel kan bestaan.

 2. Vraagje: waar kan je die herstelwet vinden? Want ik heb dat nog nergens gevonden… Alvast bedankt

  • De wet is nog niet definitief gestemd; een ontwerp werd recent goedgekeurd door de ministerraad, maar zou opnieuw blijven steken in de commissie omdat er geen correcte manier kan gevonden worden om de cataloguswaarde van tweedehandswagens te vinden. De minister wenste gebruik te maken van de databank van de sector, maar die liet weten dat die databank niet accuraat is, en enkel basis cataloguswaardes bevat zonder rekening te houden met opties. Momenteel sleutelt men dus verder aan de formule.

   Bronnen: Fiscoloog / De Tijd

 3. Dag Dries,
  Een vraagje. In een recent seminarie van de heer Ruysschaert kwam volgende ter sprake. Indien men in 2012 een wagen uit de vennootschap verkoopt aan de bedrijfsleider, dan mag de maatstaf van heffing beperkt worden tot de helft. Voorwaarde: men dient voor de berekening van het VAA 2011 de nieuwe berekeningsmethode te gebruiken. Gebruikt men de oude methode (5000/7500 km en coëff. 1.0855) dan dient de verkoop over de volledige MVH te gebeuren.
  Wil dit dan zeggen dat men voor de berekening van het VAA 2011 de steeds d ekeuze heeft tussen de oude of nieuwe methode?
  In volgend geval komt de nieuwe methode veel goedkoper uit.
  Oude wagen van 2004, aankooprrijs 9000 €, CO2 uitstoot ongekend.
  In de nieuwe methode krijgt men een VAA van 1200 €

 4. Vrragje ivm de eigen kosten. Zijn de kosten die je doet voor de firmawagen zoals, carwash, antivries, al die kleine dingen dus, nog aftrekbaar? En zo ja, wat mag je als normale bedragen hanteren?

  • Normaal zijn die aftrekbaar van het forfaitaire voordeel; je zal wel bewijs moeten kunnen leveren van de uitgave. Indien je werkt met een forfaitaire terugbetaling van de kost door de werkgever, mag het niet meer in mindering worden gebracht van het voordeel. Bedragen die door de rulingcommissie worden toegelaten schommelen rond de 20 à 25 euro per maand.

 5. VAA bedrijfswagens wordt nu per dag berekend, als ik het goed heb begrepen. Wat als je als bedrijfsleider het bedrijfsvoertuig enkel het weekend gebruikt en amper 4000 km per jaar aflegt. Hoe wordt dit dan verrekend?

  • Het voordeel alle aard wordt enkel geprorateerd indien de wagen slechts gedurende bepaalde maanden ingeschreven was. In uw voorbeeld is er geen proratering. Van zodra er privé gereden wordt met de wagen, moet het volledige voordeel weerhouden worden. Je mag dus niet prorateren om enkel het weekend in rekening te brengen.

 6. Toch nog even een praktisch vraagje. Ho moet je concreet de leeftijd van een wagen berekenen. Bv een wagen gekocht in okt 2010 is die voor de berekening van de 6% nu in 2012, 2 of 3 jaar oud. Of moet je prorateren? Dit is mij niet helemaal duidelijk.

  • Normaal wordt die leeftijd gerekend vanaf eerste inschrijving; daarna vanaf die datum jaar op jaar (dus werkelijke verjaardag vanaf eerste inschrijving). Opnieuw een element dat kopzorgen geeft voor de beheerders van grotere vloten. Ook wat er dient te gebeuren indien de eerste inschrijving in het buitenland was (en niet gekend is), blijft onduidelijk.

 7. Wat als een bedrijfsleider 2 voertuigen in de vennootschap heeft ? Wordt dan VAA aangerekend voor beide wagens ? Is een keuze van 1 van de wagens toegelaten ?
  Plus : mag de vennootschap het VAA factureren aan de bedrijfsleider ?
  Laatste vraag : is VAA ook te rekenen bij huur van de wagen ?
  Dank voor uw reactie.
  Mvg.

  • Ivm 2 auto’s: normaal moet voor beide auto’s voordeel gerekend worden. enkel als kan bewezen worden dat er geen privegebruik is kan het voordeel achterwege gelaten worden. Dit bewijs is alvast bijna onmogelijk te leveren (kan mi enkel als de persoon woont op hetzelfde adres als het bedrijf en er met een track-and-trace gps systeem gewerkt wordt).

   Factureren mag nog steeds; alsook boeken op de R/C van de zaakvoerder.

   Wat bedoel je met huur? Bij een leasing of renting moet ook een VAA in rekening worden gebracht. Als de bedrijfsleider de wagen verhuurt, mag het niet gaan om langdurige huur, en mag er evenmin privegebruik zijn. Opletten met langdurige huur (mogelijke BTW gevolgen en ook inzake personenbelasting zijn er gevolgen).

   Dries Cannaerts Dries@Cannaerts.be +32 497 422 031

   Verstuurd vanaf mijn iPad

 8. Geachte heer Cannaerts

  Inzake de BTW op het VAA. Klopt het dat er eigenlijk geen BTW meer dient berekend te worden op het VAA (het aangerekende VAA is een bedrag incl BTW, dit wordt eruit gehaald en dan aangegeven in de aangifte bij te betalen BTW). In een seminarie dat ik onlangs volgde zei men dat er nog heel veel vragen zijn (bvb hoe de BTW aftrek over de wagenkosten zal berekend worden gezien de werkeleijk afstand zou meegenomen worden, ….), doch als we het over 1 ding eens zijn dan is het dat we vanaf 01/2012 geen BTW meer dienen af te dragen over het aangerekende VAA. (wij zijn een diensten bedrijf met een 500 tal leasewagens die ter beschikking worden gesteld vd consultants). Klopt dit?

  dank alvast

  • Volgens een circulaire van december 2011 mag vanaf 2012 (en zelfs met optie om dit ook voor 2011 zo te doen) het BTW bedrag niet meer berekend worden i.f.v. het voordeel alle aard zoals vastgesteld volgens de forfaits inzake inkomstenbelasting.

   Dit betekent dat per bedrijfswagen moet bewezen worden hoeveel procent het beroepsmatig karakter bedraagt; nadien moet de BTW aftrek dan beperkt worden volgens dit beroepsmatig gebruik (met weliswaar een maximum van 50% aftrek).

   Er zijn inderdaad nog heel veel vragen, en uit bronnen weet ik dat er op hoog niveau nog onderhandeld wordt, maar volgens de gegevens die wij vandaag kennen moet er geen BTW meer gerekend worden over het voordeel alle aard vanaf januari 2012. Sinds dan moet echter wel de BTW aftrek van het investeringsgoed beperkt worden volgens het werkelijk beroepsmatig gebruik.

   Zie ook http://cannaerts.wordpress.com/2012/02/13/de-nieuwe-aftrekregels-inzake-btw-op-investeringsgoederen/

   • Bedankt mijnheer Cannaerts voor deze bevestiging.
    Enkel, de correcte berekening en formule om die werkelijke beroepsmatige gebruiken liggen mijn inziens nog niet vast, maw het is NU moeilijk om dit te doen mbt onze wagens. Kan ik dan enerzijds NU toch al stoppen met die BTW over VAA en tot er meer duidelijkheid is de oude regel van 50% aftrek doen? Of is dat in uw ogen een te groot risico, gezien het ene wel en het andere deel niet wordt toegepast volgens de nieuwe normen? conclusie: nog wel BTW rekenen en de 50% aftrekbaarheid hanteren tot er meer duidelijkheid is?
    dank
    Geert

    • Tja… moeilijk om op te antwoorden. Er wordt nog volop lobby-werk verricht over deze problematiek. Nu, in veel bedrijven wordt/werd de verschuldigde BTW over het voordeel alle aard maar één keer per jaar gerekend en rechtgezet (aangifte december). Als je nu reeds stopt met het toepassen van BTW over het voordeel, kan dat nadien nog steeds rechtgezet worden.

 9. Ok bedankt mijnheer Cannaerts, dat is idd een goede tussenoplossing, mochten ze er nog niet uit zijn tegen het eind van het jaar :-). Vriendelijk bedankt voor uw advies en hulp!

 10. Geachte heer Cannaerts,
  Hoe moet de catalogusprijs van een geleasde of gehuurde wagen berekend worden? Vooral de problematiek inzake de “werkelijk betaalde BTW” is een vraagteken voor mij: je hebt geen aankoopfactuur met BTW, maar alleen een contract waarop hoogstens de netto waarde van de wagen vermeld staat. Maandelijks krijg je dan een factuur met de huur en daarop de BTW.
  Alvast bedankt voor uw reactie

  • Bij mijn weten bezorgen de leasingbedrijven op eerste verzoek van hun klanten een kopie van hun originele aankoopfactuur. Normaal heb je meestal ook een bestelbon van de garage waar het voertuig gekocht werd (bestelbon die dan richting leasingmaatschappij moet voor goedkeuring). Indien al deze informatie toch zou ontbreken, zit er niets anders op dan zelf de BTW berekenen op basis van contractwaarde (opgelet: contractwaarde in dat geval enkel gebruiken voor berekening van de BTW; niet gebruiken voor de cataloguswaarde, die vermoedelijk hoger zou liggen).

 11. Beste,

  Wat met een 2dehands wagen die
  1. Een leasing was in Duitsland
  2. Verkocht na de lease aan een Duitse garage
  3. Gekocht door een Belgische garage aan de Duitse
  4. Verkocht aan een vennootschap in België op 3,5 jaar
  5. Nu ouder dan 5 jaar

  De cataloguswaarde van de 1ste eigenaar krijgen wij nooit te weten

  • Het blijft wachten op duidelijkheid vanuit de overheid. Wat de cataloguswaarde betreft moeten we het stellen met de melding van de administratie dat ze zelf een databank zal opstellen… Totdat we die databank kunnen consulteren, zal de belastingplichtige het enkel kunnen stellen met een zo correct mogelijke eigen waardering.

   De vermindering in functie van de leeftijd van de wagen geldt voor elk jaar vanaf de eerste inschrijving. In uw geval zal u best via de garage een attest opvragen waaruit de eerste inschrijving in Duitsland blijkt. Indien dit niet kan bekomen worden, is het enkel hopen dat u uw controleur zal kunnen overtuigen van het gebruik (kilometerstand en onderhoudsboekje kunnen daarin belangrijke bewijsmiddelen zijn).

 12. Geachte heer,

  Ik heb hier op uw blog gezien dat u heel wat weet over belastingen en firmawagens. Nu zitten mijn vriendin en ik met een vraagje waar we amper op het internet iets over vinden.

  Het is zo dat mijn vriendin sinds juli 2011 een firmawagen (ford focus) als firmawagen heeft gekregen, doch dient ze een groot deel zelf te betalen.

  Wanneer we haar loonbrief er bij halen zien we dat dat er tot voor de berekeningen van het nettoloon niets is gewijzigd. Er worden dus 2 bedragen aftrokken van haar nettoloon:

  – 161,46 euro (mw-bijdrage woon-werk berijfswagen)
  – 50 euro (terugbetaling bedrijfswagen)

  Nu vragen wij ons af… wordt er door ons VAA betaald?? Dienen wij iets op de belastingsbrief in te vullen? Kan er een deel als beroepsonkost worden gerekend wanneer we onze beroepsonkosten bewijzen?

  Op deze heel bizarre berekening vinden wij nergens een antwoord, misschien weet jij het antwoord?

  • Beste,

   Jullie doen inderdaad een eigen bijdrage voor jullie voordeel alle aard (alhoewel het wel raar is dat die 161,46 euro ook niet ergens bovenaan op uw loonfiche onder belastbaar loon staat).

   Inzake de fiscale behandeling moet je een onderscheid maken tussen 2011 en 2012. Voor beide jaren is het zo dat je best de bedragen overneemt die op uw jaarlijkse inkomstenfiche vermeld staat (ofwel onder loon-voordelen; ofwel onder tussenkomst woon-werkverkeer). Normaal zou het opgegeven bedrag het netto bedrag moeten zijn (zijnde het volledige voordeel minus je eigen bijdrage).

   Voor 2011 is het beter geen beroepsonkosten te bewijzen voor de wagen; voor dat jaar wordt het voordeel immers bepaald op basis van 5.000 of 7.500km (afhankelijk van afstand woon-werk); indien je je woon-werkverkeer als onkost wil inbrengen (à rato van 0,15€/km), dan zal ook dat belastbare voordeel berekend worden op de kilometers die je hanteerde in de berekening van je aftrekbare beroepskosten. Concreet: als je 40.000km x 0,15€ als beroepskost aftrekt, zal je voordeel berekend worden op 40.000km en niet meer op de 5.000 of 7.000km – hetgeen altijd in je nadeel speelt. Dus, voor 2011 beter geen autokosten inbrengen voor je woon-werkverkeer.

   Vanaf 1/1/2012 ligt de situatie anders. Vanaf dan wordt het belastbare voordeel immers niet meer berekend op kilometers, maar in functie van de catalogusprijs. Dit wil zeggen dat je terug je woon-werkverkeer kan gaan bewijzen à rato van 0,15€ per kilometer. Hier heeft de administratie al wel gezegd dat de beroepsonkosten maximaal gelijk kunnen zijn aan het belastbare voordeel. In het beste geval kan je dus door het bewijzen van je beroepsonkosten je voordeel van de wagen volledig neutraliseren.
   Opgelet, dit is dus pas vanaf 1/1/2012 en geldt dus maar voor je aangifte personenbelasting die je volgend jaar (in 2013) zal moeten indienen.

 13. Dag Dries,

  Enkele vraagjes.

  1/ Om het onrealistische VAA van de bedrijfswagens enigszins te normaliseren had één van de accountants voorgesteld dat de vennootschap een contract zou opstellen aan de zaakvoerder dat stelt dat er geen privé kilometers mogen gereden worden met 3 van de 4 bedrijfswagens. Mocht dit toch gebeuren dan zou dit in een log moeten neergeschreven worden en zou er minimum 1 EUR/Km moeten betaald worden aan de vennootschap.
  Dit lijkt me een ‘faire’ oplossing. Echter, mijn andere boekhouder zegt dat dit niet mag en meent dat vanaf er 1 km privé je automatisch in het forfaitaire VAA stelsel valt. M.a.w. je vennootschap zou dus geen wagen mogen verhuren aan de privé zaakvoerder tegen, of zelfs hogere dan, de marktprijzen? En wat met autoverhuurbedrijven? Mag de zaakvoerder dan geen auto huren aan zijn eigen bedrijf zonder dat hij een VAA aangesmeerd krijgt PER AUTO dat hij huurt?

  2/ Stel. Een vennootschap heeft een 10-tal verschillende wagens die enkel gebruikt worden door het personeel om naar de klanten te gaan. De zaakvoerder zelf neemt gewoon telkens een auto van de parking die op dat moment vrij is. Dit kan voor zowel commerciële als privé redenen zijn. Gezien hij eigenlijk 10 verschillende wagens wel ooit eens gebruikt om iets privé mee te doen, moet hij dan 10 VAA’s betalen?

  3/ We gaan er even van uit dat je per auto een VAA moet betalen. Maar kan één auto ook meerdere Voordelen A.A. hebben? Als ik bijvoorbeeld een wagen neem van één van mijn personeelsleden, die hiervoor reeds een VAA betaalt, heb ik er dan weer een VAA bij?

  Misschien belachelijk voorbeelden die je met gezond boerenverstand direct kan beantwoorden. Maar je zal maar een belachelijke controleur hebben zonder boerenverstand natuurlijk 🙂

 14. Beste,
  Wat met voordeel alle aard wagens die gekocht zijn op naam van de firma, maar voor de BIV nooit zijn ingeschreven geweest ?

  • Beste,

   Bij mijn weten heeft de administratie hierop nog geen antwoord geleverd; maar aangezien de wagen gekocht is door de vennootschap, wordt die door de vennootschap ter beschikking gesteld aan de werknemer of zaakvoerder, en zal er dus een voordeel moeten gerekend worden. De terbeschikkingstelling is dus belangrijk!
   Indien de wagen nooit ter beschikking werd gesteld aan werknemer/zaakvoerder; hoeft er geen voordeel weerhouden te worden (bewijs dat de wagen nooit in verkeer werd gebracht kan daartoe dienen).

   Er kan m.i. echter wel geargumenteerd worden dat indien verkeersbelasting en andere kosten van de auto gedragen worden door de werknemer/zaakvoerder; deze bedragen in mindering mogen gebracht worden van het forfaitaire voordeel. Weliswaar maak ik voorbehoud m.b.t. stelling van de fiscus die stelt dat het zelf ten laste nemen van brandstofkosten niet in mindering zou mogen gebracht (zie de faq van de administratie daaromtrent).

   Dus: wel voordeel, maar verminderen met kosten die betaald zijn door de gebruiker van het voertuig.

 15. Beste,

  In mijn concreet voorbeeld voorziet de werkgever een budget van 710 euro/mnd. Hierbij komend is er de keuze om persoonlijk 50€ op te leggen.

  Ik heb echter begrepen dat de meerprijs als een eigen bijdrage kan worden aangemerkt die de werknemer mag aftrekken van het voordeel van alle aard dat hem wordt aangerekend voor het persoonlijk gebruik van zijn bedrijfswagen.

  Stel: de VAA bedraagt maandelijks 110€ en er wordt 50 euro maandelijks afgehouden van het nettoloon.

  Als ik bovenstaande goed heb begrepen kan die 50€ persoonlijke opleg ingebracht worden in de belastingen? Of hoe moet ik het bekijken.
  Ik ben fiscaal helaas onwetend…

  • Die 50 euro mag inderdaad worden afgetrokken van het forfaitair berekende voordeel.

   Als het forfaitaire voordeel 110 euro; zal je slechts belast worden op 60 euro.
   Normaal moet de werkgever dit regelen via het sociaal secretariaat, en wordt er op de loonfiche dan maar 60 euro weerhouden als voordeel.

 16. Beste,
  Wat met het VAA voor een oldtimer? Wordt hiervoor de catalogusprijs gehanteerd van meer dan 25 jaar geleden? Het VAA per maand komt voor zo een oldtimer dan wel zeer gunstig.

  Zijn (soms hoog oplopende) kosten voor restauratie van een oldtimer aftrekbaar binnen een vennootschap?

  • Ik moet toegeven dat ik hier niet meteen een passend antwoord op heb. M.i. worden er voor oldtimers geen uitzonderingen gemaakt, zodat inderdaad de gewone regels spelen.

   Wat de restauratiekosten betreffen, toch even opletten. Normaliter zijn ze aftrekbaar van zodra u kan aantonen dat de kosten gemaakt zijn teneinde belastbare inkomsten te verwerven. Indien u slechts 1 wagen heeft, lijkt er mij niet meteen een probleem te zijn. Indien u echter nog overige wagens heeft, kan een taxatie-controleur argumenteren dat die 2e wagen (oldtimer) een puur privématig karakter heeft, en geenszins bijdraagt tot belastbare inkomsten voor uw bedrijf. In dat geval zijn de kosten niet aftrekbaar.

   Tot slot waarschuw ik ook altijd voor het psychologisch effect… zelfs al kan de controleur niet veel inbrengen tegen de hoge kosten voor de oldtimer, dan nog heeft het ‘verprofessionaliseren’ van een persoonlijke hobby altijd een slecht effect op het gedrag van de controleur. Indien u het spel hard speelt, zal de controleur ongetwijfeld ook hard gaan spelen… en een 309% vinden is vaak niet zo moeilijk. Voorzichtigheid is dus toch geboden.

Comments are closed.