Voordeel alle aard bedrijfswagens 2012 – enkele variapuntjes

De nieuwe berekeningsregels voor het voordeel alle aard blijven de aandacht trekken, zeker nu ook de eerste secundaire effecten zichtbaar worden. Denk aan de opmerkelijke vermindering van verkoop van auto’s op het autosalon… menig fiscaal journalist stelt zich de vraag of de geraamde meeropbrengst van 200 miljoen euro al niet drastisch naar beneden moet herzien worden voor de gemiste BTW op verkoop van nieuwe bedrijfswagens. Anderzijds is dit misschien eerder een korte termijneffect, en kijken veel ondernemers de kat uit de boom tot de nieuwe regels helemaal duidelijk zijn.

Hierna geven we enkele korte puntjes die van belang kunnen zijn indien u met een bedrijfswagen rijdt:

– Niet vergeten: een eigen bijdrage van de werknemer (of bedrijfsleider) mag van het forfaitaire voordeel afgetrokken worden. In nogal wat bedrijven wordt afgesproken dat brandstof door de werknemer zelf dient betaald te worden… of bij voorbeeld enkel tankbeurten in België worden betaald. In dat geval zijn de eigen tankbeurten in mindering te brengen van het voordeel. Ook indien de gebruiker zelf bijbetaalt voor opties of een duurdere wagen, mag die bijdrage in mindering worden gebracht. Ook kleine onderhoudskosten die zelf betaald worden zijn in mindering te brengen (dagelijks onderhoud, car-wash, …)

– Opgelet voor de ‘vaste plaats van tewerkstelling’: er is immers een vaste plaats van tewerkstelling van zodra men 40 dagen per jaar op een bepaalde plaats ‘werkt’. Bij voorbeeld een contract bij een klant die stelt dat gedurende 2 maanden elke dag op zijn kantoor gewerkt wordt (typisch bij management-contracten), dan is het kantoor van die klant uw ‘vaste plaats van tewerkstelling’. Dit valt dan mee onder het woon-werkverkeer; waarvoor telkens afzonderlijk moet bekeken worden of de afstand woon-werk al dan niet meer dan 25km beloopt.

– Mogelijkheden met carpooling: de wetgever wil carpooling bevorderen. Zo is er een vrijstelling mogelijk voor aanrekening van het forfaitaire voordeel indien de firmawagen gebruikt wordt in kader van carpooling. Er zijn wel tal van voorwaarden (intern reglement, bewijsvoering, …).

– Mag ik 2 bedrijfswagens aanhouden? Veel discussie daarover… en het maakt een belastingcontrole er niet gemakkelijker op. Het helpt alleszins veel indien een beroepsmatig gebruik kan aangetoond worden (vb klein autootje voor stadsverkeer; grotere wagen die dienst doet voor langere afstanden of voor leveringen te doen). Alhoewel er rechtspraak is in het nadeel, lijkt toch de meerderheid van fiscalisten zich te scharen achter het idee dat het wel kan. Ook de rulingcommissie lijkt deze zienswijze te bevestigen. Mijn persoonlijke mening blijft echter de fiscus toch niet te hard uit te dagen.

– Ook de vennootschap betaalt! Veel persartikelen gaan hieraan voorbij… men lijkt enkel aandacht te hebben voor het belastingeffect in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider. Maar ook de vennootschap is ‘gezien’… zij betaalt immers vennootschapsbelasting op 17% van het forfaitair berekende voordeel. Met echter één groot negatief bij-effect: deze belasting is altijd verschuldigd… zelfs indien de vennootschap verliezen maakt of fiscaal overgedragen verliezen heeft.

– Cataloguswaarde of factuurwaarde: Voor 2e handswagens ligt een wetsvoorstel voor dat spreekt over cataloguswaarde (i.p.v. factuurwaarde). De achterpoorten sluiten zich dus! De catalogusprijs zou refereren naar de catalogusprijs voor de particuliere markt.

– Correctie voor leeftijd: de reparatiewet zou ook een leeftijdscorrectie toevoegen… vergeet dus niet goed te noteren wat de leeftijd van de wagen is (eerste inschrijving).

– Vergeet geen voordeel aan te geven voor alternatieven! Meer en meer bedrijven stellen lichte vrachtwagens (camionetten of bakkersauto’s) ter beschikking aan hun werknemers of bedrijfsleiders; en ook de scooter doet zijn opmars. Uiteraard toegestaan, maar ook hier verplicht de wetgever om een voordeel alle aard aan te geven. Voor deze vervoersmiddelen zijn er geen forfaitaire maatstaven, dus moet het voordeel vastgesteld worden in functie van het werkelijke geldelijke voordeel dat de werknemer (of bedrijfsleider) doet. Misschien een helse klus… maar geen voordeel aangeven is erg gevaarlijk gezien mogelijke toepassing van 309% taxatie. We maken één uitzondering: de bedrijfsfiets waarvan kan bewezen worden dat die gebruikt wordt voor woon-werkverkeer is vrijgesteld.

– en even algemeen… wat kost dit de bedrijven? Een recente studienamiddag leverde mij een getal op van stijging van total cost of ownership van +/- 3 à 5%. Pijnlijk… maar de spreker relativeerde onmiddellijk: de prijsstijging van de brandstofprijzen over de laatste 2 jaar heeft de total cost of ownership voor bedrijfswagens waarschijnlijk met 7 à 10% doen stijgen… en over die prijsstijging is toch heel wat minder inkt gevloeid! Misschien nodigen deze cijfers uit om de huidige wijzigingen toch iets meer in perspectief te zetten.

 

3 thoughts on “Voordeel alle aard bedrijfswagens 2012 – enkele variapuntjes

 1. cataloguswaarde of factuurwaarde : “De catalogusprijs zou refereren naar de catalogusprijs voor de particuliere markt.”
  voor interpretatie vatbaar, is het de prijs van die wagen dat die waard is vandaag op de particuliere markt of moet je de cataloguswaarde nemen die hij ooit heeft gekost met een afschrijving van max 30%??

  • Het zou gaan om de cataloguswaarde zoals door de fabrikant van de wagen opgegeven. Er zouden blijkbaar databanken bestaan met die cataloguswaarden, maar die zijn niet publiek toegankelijk (o.a. Federauto zou zo’n databank hebben??). De zoektocht naar de cataloguswaarde van de auto (inderdaad nadien beperkt i.f.v. leeftijd tot min. 70%) zal voor velen een moeilijke klus worden… zeker voor de al wat oudere wagens. De nieuwe regeling is zeker geen voorbeeld van een duidelijke en simpel toe te passen wet.

   Wanneer leert men het eindelijk eens in Brussel: SIMPLIFY ! ! !

   • het is gewoon een schande, ze duwen het weer on onze nek(fiscalisten) ik ben niet van plan om een zoektocht van uren te gaan doen om die waarde van de wagen te vinden, als het niet duidelijk is en moeilijk te vinden neem ik de factuurwaarde dat hij gekocht is (alvast geen 309% dan) en dat de controleur het dan maar uitzoekt….

Comments are closed.