De nieuwe aftrekregels inzake BTW op investeringsgoederen

Midden 2011 publiceerde de administratie een circulaire die nieuwe regels vastlegde voor BTW aftrek op investeringsgoederen. Voortaan zou BTW nog slechts aftrekbaar zijn in de mate dat de goederen beroepsmatig gebruikt worden. Enkele dagen nadien werd diezelfde circulaire dan weer tijdelijk opgeschort… voor het jaar 2011 mocht alles nog even bij het oude blijven. Maar vanaf 1/1/2012 gelden de nieuwe regels… al blijft het voorlopig toch nog even afwachten tot er meer verduidelijking komt vanwege de fiscus.

Voor de meeste investeringsgoederen zal dit niet echt problemen geven… alhoewel… Je koopt een laptop; hoeveel BTW af te trekken; en belangrijker (of irritanter) hoe bewijs je aan uw controleur dat het privégebruik 5 of 10% bedraagt? Hij zal er uiteraard van uitgaan dat het privégebruik hoger ligt. Idem voor aankopen van iPad, GSM, … Eén van de regeringsdoelstellingen was het terugdringen van de administratieve overlast voor bedrijven: dit is duidelijk een stap in de foute richting!

Ook voor auto’s zal dit veel (bewijs)problemen geven. Woon-werkverkeer is een privé-verplaatsing; dus auto’s die voornamelijk dienen voor woon-werkverkeer zullen quasi geen BTW aftrek meer genieten. Opnieuw is het aan de belastingplichtige om te bewijzen hoeveel zijn beroepsmatig gebruik bedraagt. Indien er geen bewijs kan geleverd worden, zou men uitgaan van een privégebruik berekend als volgt: 220 werkdagen (voor full-time tewerkstelling) x woon-werkverkeer; te verhogen met 7.000km weekendverkeer.

Het zal er dus op aan komen in de toekomst nauwlettend beroepsgebruik van de wagen bij te houden (afdruk agenda’s, timesheets, …) om een hoog beroepsgebruik te kunnen aantonen.

Een klein lichtpunt: bij verkoop van de auto zal geen 21% BTW meer moeten aangerekend worden; maar mag dit ook herleidt worden naar een percentage dat overeenstemt met de BTW aftrek.

 

 

2 thoughts on “De nieuwe aftrekregels inzake BTW op investeringsgoederen

    • Bron = seminarie van M&D seminars; de spreker zou contacten hebben gehad met mensen van de administratie i.v.m. de op te stellen nieuwe circulaire over de BTW aftrek; daarbij werd melding gemaakt van de berekening (woon-werk * 220 dagen + 7.000km weekendverkeer). Uiteraard is dit nog niet officieel, dus kan nog alle kanten uitgaan. Bovendien wordt er nog steeds erg sterk lobby-werk verricht (o.a. door UNIZO) om de hele circulaire m.b.t. de BTW aftrek terug in te trekken, en alles bij het oude te laten.

Comments are closed.