Voordeel alle aard bedrijfswagens – het blijft beroeren

De polemiek omtrent de nieuwe waarderingsregels voor het voordeel alle aard bedrijfswagens is iets geluwd de afgelopen maand, maar een recente vraag op onze website bewijst toch dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Ook verschillende ‘ontsnappingsroutes’ blijken vaak nogal kort door de bocht te gaan.

Sta ons toe even de ons gestelde vraag en ons antwoord daarop te etaleren.

—————

Dag Dries,

Enkele vraagjes.

1/ Om het onrealistische VAA van de bedrijfswagens enigszins te normaliseren had één van de accountants voorgesteld dat de vennootschap een contract zou opstellen aan de zaakvoerder dat stelt dat er geen privé kilometers mogen gereden worden met 3 van de 4 bedrijfswagens. Mocht dit toch gebeuren dan zou dit in een log moeten neergeschreven worden en zou er minimum 1 EUR/Km moeten betaald worden aan de vennootschap.

Dit lijkt me een ‘faire’ oplossing. Echter, mijn andere boekhouder zegt dat dit niet mag en meent dat vanaf er 1 km privĂ© je automatisch in het forfaitaire VAA stelsel valt. M.a.w. je vennootschap zou dus geen wagen mogen verhuren aan de privĂ© zaakvoerder tegen, of zelfs hogere dan, de marktprijzen? En wat met autoverhuurbedrijven? Mag de zaakvoerder dan geen auto huren aan zijn eigen bedrijf zonder dat hij een VAA aangesmeerd krijgt PER AUTO dat hij huurt?

2/ Stel. Een vennootschap heeft een 10-tal verschillende wagens die enkel gebruikt worden door het personeel om naar de klanten te gaan. De zaakvoerder zelf neemt gewoon telkens een auto van de parking die op dat moment vrij is. Dit kan voor zowel commerciĂ«le als privĂ© redenen zijn. Gezien hij eigenlijk 10 verschillende wagens wel ooit eens gebruikt om iets privĂ© mee te doen, moet hij dan 10 VAA’s betalen?

3/ We gaan er even van uit dat je per auto een VAA moet betalen. Maar kan Ă©Ă©n auto ook meerdere Voordelen A.A. hebben? Als ik bijvoorbeeld een wagen neem van Ă©Ă©n van mijn personeelsleden, die hiervoor reeds een VAA betaalt, heb ik er dan weer een VAA bij?

———

Antwoord:

Het grootste probleem in je vraagstelling, blijft de bewijsproblematiek! Het voordeel van alle aard is verschuldigd van zodra een wagen ter beschikking wordt gesteld, en die wagen op dat moment ook privématig mag aangewend worden (zelfs even langs de broodautomaat stoppen is privématig gebruik).

Dit wil zeggen dat, wil je het voordeel ontlopen, je 2 zaken zal moeten bewijzen t.o.v. de administratie:

1/ er is geen ter beschikking stelling (hetgeen moeilijk zal zijn als er kilometers op de teller van de wagen staan)

2/ er is geen privĂ©gebruik geweest (hetgeen moeilijk is aangezien er een omgekeerde bewijslast is – als jij dus niet kan bewijzen dat er geen privĂ©gebruik is, wordt er verondersteld dat er wel een privĂ©gebruik mogelijk is)

Teneinde beide bewijzen te kunnen leveren, blijkt m.i. een track-and-trace systeem met logboek de enige sluitende mogelijkheid.

De ter beschikking stelling:

De fiscus zal, tenzij tegenbewijs geleverd wordt, veronderstellen dat het voertuig 365 dagen per jaar ter beschikking wordt gesteld aan iemand. Stel dat je 3 werknemers hebt en 5 auto’s; dan zal de controleur ongetwijfeld vermoeden dat de overige auto’s gebruikt worden door gezinsleden van de zaakvoerder. Het bewijs leveren dat buiten de werkuren de wagens niet gebruikt worden, is moeilijk. Eventuele bewijsmogelijkheden (in dalende volgorde van bewijswaarde): track-and-trace met log, videobewaking van de parking met opgenomen beelden, manueel logboek in de wagen die elke rit vermeldt, logboek aan de balie van het bedrijf waar de ‘sleuteloverdracht’ geregistreerd wordt.

De administratie aanvaardt wel dat de ter beschikking stelling van het voertuig opgesplitst wordt in dagen. Zo kan persoon A een voertuig gedurende 200 dagen gebruikt hebben (en dus een voordeel aangerekend krijgen van 200/365); en persoon B hetzelfde voertuig 165 dagen. Dit moet (volgens de richtlijnen van de administratie) maandelijks opgevolgd worden en correct doorgegeven worden aan het sociaal secretariaat (elke maand moet het correcte voordeel dus weerhouden worden bij de verschillende personen). Uiteraard levert dit de nodige administratieve overlast op.

Het privégebruik

Opnieuw zal, tenzij een sluitend tegenbewijs geleverd wordt, er van uitgegaan worden dat elk ter beschikking gesteld voertuig ook privĂ©matig gebruikt wordt. Hier zal een track-and-trace met log zowat het enige bewijs zijn dat sluitend genoeg is om de controleur ervan te overtuigen dat er geen privĂ©matig gebruik is. Indien het privĂ©gebruik vergoed wordt door de gebruiker (in uw vraag de huurprijs van 1€/km), dan mag deze vergoeding afgetrokken worden van het voordeel. Opgelet: het voordeel komt dus niet te vervallen, maar wordt verminderd, eventueel tot nul, met het bedrag dat als huurprijs betaald wordt.

Het voordeel alle aard

Om wat meer concreet op uw vragen te antwoorden, even een voorbeeld uitwerken. U heeft 4 bedrijfswagens, Ă©Ă©n daarvan gebruikt u ook regelmatig privĂ© en u beschikt erover gedurende het ganse jaar. De overige auto’s zijn ‘poolwagens’ die door verschillende personen (werknemers) gebruikt worden, waaronder uzelf als bedrijfsleider.

Voor de auto die u het ganse jaar ook privématig gebruikt, is uiteraard het voordeel alle aard verschuldigd.

Voor de andere auto’s: indien u kan bewijzen (!!!) dat ze enkel beroepsmatig gebruikt worden, is er geen voordeel verschuldigd. Indien ze privĂ©matig gebruikt mogen worden, zal elke gebruiker belast worden op een voordeel dat berekend wordt per dag gebruik. (opgelet: opnieuw zal u moeten bewijzen wie wanneer de wagen ter beschikking heeft). Indien de gebruiker een huurprijs betaalt voor privĂ©-gebruik, mag deze betaalde huur in mindering van het voordeel worden gebracht.

En tot slot

De hierboven weergegeven antwoorden zijn gebaseerd op de wetteksten en de uitgeschreven circulaires en FAQ’s van de administratie. Vooral die laatsten haalden in de rechtsleer veel negatieve kritiek. De administratie bezondigt zich immers aan het uitbreiden van een belastbare basis, hetgeen normaal enkel via wet kan. Het is daarom niet zeker dat deze administratieve zienswijze de rechterlijke toetsing zal doorstaan. Anderzijds zal u toch rekening moeten houden dat de controleurs de administratieve zienswijze zullen toepassen, en u zal uw gelijk ongetwijfeld moeten afdwingen voor een fiscale rechtbank… zeker geen pretje gezien de kostprijs en onzekerheid hiervan.

tot slot bis

Gezien de hoge kostprijs van het fiscale voordeel alle aard (in sommige gevallen toch), en ook gezien het feit dat de BTW aftrek van 50% sinds 1/1/2012 ook afhankelijk is van het werkelijke beroepsgebruik (dat opnieuw bewezen zal moeten worden), lijkt mij de investering in een track-and-trace systeem meer en meer aanbevolen, zeker voor risico-auto’s (auto’s waarvan de controleurs een hoger privĂ©gebruik vermoeden). Alhoewel ook een track-and-trace relatief duur is, kan die investering zich waarschijnlijk fiscaal in enkele jaren terugverdienen.

2 thoughts on “Voordeel alle aard bedrijfswagens – het blijft beroeren

  1. Het is weinig mensen gegeven een dermate ingewikkelde materie zo helder ui te leggen. Proficiat!

  2. Een auto blijft een leuk speelgoed, maar hoe je het wendt of keert, met een mooie auto of een lijke auto,iedereen staat elke dag weer in de file. En met deze benzineprijzen wordt autorijden niet zo goedkoop nee.

Comments are closed.