Nieuwe berekeningsmethode sociale bijdragen vanaf 2015

We maakten er in het verleden reeds melding van, vanaf 2015 worden de sociale bijdragen van een zelfstandige op een andere manier berekend.

 

Tot 2014 werden deze bijdragen altijd berekend op het inkomen van drie jaar geleden. De bijdragen van 2014 werden dus berekend op het inkomen van 2011.

 

Voor de starters werd een geraamd inkomen doorgegeven aan het sociaal verzekeringsfonds. De bijdragen berekend op dit geraamde inkomen werden rechtgezet in het vierde, vijfde en zesde jaar van de zelfstandige activiteit.

 

Vanaf 2015 verandert dit systeem! Vanaf 2015 worden de bijdragen altijd berekend op het inkomen van het jaar zelf. Dit wil zeggen dat er naast de bijdragen die betaald worden in het jaar zelf, er steeds een afrekening zal volgen twee jaren later. Deze afrekening kan zowel positief (teruggave) als negatief (bijbetalen) zijn.

 

Wat betekent dit voor u?

 

U ontvangt in 2015 een voorstel van bijdrage. Dit voorstel ontvangt u nog steeds per kwartaal. Dit voorstel is bovendien gebaseerd op uw inkomen van 3 jaar geleden (voor 2015 dus een voorstel op basis van uw inkomsten van 2012).

 

Is uw inkomen in 2015 hoger dan uw inkomen van 2012, dan kan u uw sociaal verzekeringsfonds vragen om een hogere bijdrage te betalen. U vermijdt zo een hoge afrekening in 2017 (afrekening over 2015).

 

Is uw inkomen in 2015 lager dan uw inkomen van 2012, zal u in 2015 te hoge bijdragen betalen. Deze krijgt u terug in 2017. Jammer genoeg kan u uw bijdragen in 2015 niet laten dalen (een erg jammerlijke budgettaire maatregel).

 

Enkel in het geval u onder een bepaalde inkomstendrempel zakt (+/- 25.000€), zal u een schriftelijk verzoek tot daling van de bijdragen kunnen vragen. Indien later blijkt dat u toch meer inkomsten had, zal u echter naast een afrekening ook intresten en een boete moeten betalen.

 

Moet u hierover wakker liggen?

 

Als klant natuurlijk niet. Wij bekijken in 2015 voor u de impact en geven advies hoe hier best mee om te gaan.

 

Dit zullen we voor al onze klanten doen in het eerste kwartaal 2015; dat maakt dat wij u aanraden het eerste kwartaal 2015 gewoon te betalen (uw betalingsverzoek ontvangt u normaal eind januari). Voor eind maart krijgt u van ons uw jaarcijfers; we nodigen u ook steeds uit om deze samen te bekijken. Op dat moment zullen we ook voorstellen doen inzake de sociale bijdragen, of u meer uitleg verschaffen over de nieuwe regeling.

 

Wat meldt u ons best?

 

Gegeven deze nieuwe regeling, is het voortaan nog belangrijker om voldoende op voorhand te verwittigen als er zich wijzigingen in uw statuut voordoen (pensioen, overschakeling bij/hoofdberoep, stopzetting zelfstandige activiteit, …). De timing van deze wijzigingen blijft een element om in overweging te nemen, en kan een aanzienlijk verschil in kost uitmaken.

 

Zoals altijd, vraag op tijd raad aan uw accountant!

Meer info? Acerta Sociaal Verzekeringsfonds geeft u hier meer info.