Sociale bijdragen door de vennootschap laten betalen?

De sociale bijdragen zelf betalen of deze ten laste leggen van de vennootschap
 een vaak weerkerende vraag.

 

De sociale bijdragen van een zelfstandige zijn altijd een persoonlijke kost. Inderdaad, de betalingsnota die u als bedrijfsleider of werkend vennoot toegestuurd krijgt van uw sociaal verzekeringsfonds, komt altijd op uw eigen naam toe;  nooit op naam van uw vennootschap. Dat is ook logisch; stel dat u in meerdere vennootschappen werkzaam bent, welke vennootschap zou er dan voor moeten opdraaien?

 

Dit wil zeggen dat, indien u deze betalingsnota laat betalen door uw vennootschap, uw vennootschap eigenlijk een kost van u privé ten hare laste neemt. Als de bijdragen dus door de vennootschap betaald worden, dan betekent dat voor de bedrijfsleider een loonsverhoging. In correct vakjargon heet het dat deze door de vennootschap betaalde sociale bijdragen een voordeel alle aard vormen voor de bedrijfsleider of werkend vennoot. Op het einde van het jaar zal de vennootschap deze betalingen dus moeten opnemen op de loonfiche die ze toestuurt aan haar bedrijfsleider of werkend vennoot.

 

En op dat extra loon is personenbelasting verschuldigd. Kort samengevat: sociale bijdragen door uw vennootschap laten betalen is een belastbaar loon, en hierdoor zal dus uw personenbelasting stijgen

 

Hierbij wil ik dus vooral een fabeltje uit de wereld helpen: het is geenszins een fiscale besparing indien u de sociale lasten door uw vennootschap laat betalen. Het al dan niet laten betalen van die bijdragen door uw vennootschap is volledig fiscaal neutraal! Als je zelf uw bijdragen betaalt, dan zal u weliswaar minder belastingen betalen (de bijdragen zijn immers fiscaal aftrekbaar bij u persoonlijk), maar je zal ook minder netto loon overhouden. Als de vennootschap uw sociale lasten betaalt (deze blijven in dat geval bij u privé aftrekbaar), zal je meer netto loon overhouden, en heb je dus in feite een loonstijging ontvangen van uw vennootschap. Je verdient dus meer
 maar betaalt ook meer belastingen.

 

De vraag om die sociale bijdragen al dan niet te laten betalen door uw vennootschap is dus eerder een pragmatische vraag (en zeker geen fiscale optimalisatie). Hierbij de voor- en nadelen van beide regimes
 elke bedrijfsleider of werkend vennoot kan dan in samenspraak met accountant kiezen hoe hij dit in praktijk wil aanpakken:

 

Laten betalen door de vennootschap

voordelen:

 • gemakkelijk (kan samen met de vennootschapsbetalingen uitgevoerd worden, al dan niet automatisch of door secretariaatsmedewerker of boekhouder)
 • beter zicht op netto loon per maand (geen ‘uitzonderlijke’ uitgave om de 3 maanden)
 • psychologisch minder onaangenaam (je voelt minder de uitgave)

nadelen:

 • geen goed zicht op je werkelijke loonkost voor de firma
 • indien je zelf niet verantwoordelijk bent voor de administratie, geen controle of je sociale bijdragen al dan niet werkelijk betaald zijn
 • risico op naheffing van personenbelasting indien er onvoldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden op dit extra loon
 • administratief moeilijke verwerking (via het sociaal secretariaat moeten deze bijdragen worden onderworpen aan bedrijfsvoorheffing – dit vergt een intensieve communicatie tussen bedrijfsleider, boekhouder of accountant en het sociaal secretariaat. Komt daarbij dat indien de lasten laat of niet betaald werden, er teveel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden) → er is een grote kans op verkeerde afstemming tussen de werkelijk betaalde sociale bijdragen en het voordeel waarover bedrijfsvoorheffing wordt berekend

 

Privé betalen

voordelen:

 • goed zicht op eigen sociaal statuut en bijdragen
 • beter zicht op loonkost voor het bedrijf versus uw netto loon
 • administratief eenvoudig (en dus kostenbesparend naar boekhouder/accountant toe)

nadelen:

 • opletten voor betalingen per kwartaal; je moet dus telkens 2 maanden wat netto loon ‘sparen’ om in de derde maand de bijdragen te kunnen betalen

Conclusie: het al dan niet laten betalen van uw sociale bijdragen door uw vennootschap verdient zeker een gesprek tussen u en uw accountant. Daarbij merken we vooral op dat indien uw bijdragen door uw vennootschap worden betaald, men niet mag vergeten de nodige bedrijfsvoorheffing in te houden op deze betalingen. Zoniet riskeert u administratieve boeten en intresten.