3 dingen die u NU moet weten over fiscaliteit – deel 3 (slot)

Wijziging vanaf 1/1/2015 aan de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen

 

Vanaf 1/1/2015 verandert de manier waarop de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen berekend worden. Per heden wordt u als zelfstandige afgerekend op uw inkomen van 3 jaar geleden (en hierop betaalt u ongeveer 22%).

 

Het percentage blijft ongewijzigd; maar vanaf 1/1/2015 zal u afgerekend worden op het inkomen van het jaar zelf. De sociale bijdragen kunnen dan, net zoals bij voorbeeld voorafbetalingen belastingen, geraamd worden gedurende het jaar. Nadien volgt er dan een jaar later een ‘afrekening’.

 

Bij uitblijven van een geraamd inkomen dat u doorgeeft, zal het sociaal verzekeringsfonds u een voorstel tot betaling doen, en dit voorstel is gebaseerd op het inkomen van 3 jaar geleden. Maar u kan als zelfstandige op dat moment dus steeds dat voorstel laten aanpassen.

 

Alhoewel de wetteksten nog niet gepubliceerd zijn, en nog deels in onderhandeling, opent dit interessante mogelijkheden.

 

De bestaande zelfstandigen (die niet in de eerste 3 jaar van hun activiteit zitten) zullen alzo niet afgerekend worden op het inkomen van 2012, 2013 en 2014. Voor deze jaren zal de betaalde personenbelasting (+/- 50%) de eindbelasting zijn. Een hoger inkomen voor deze jaren zal dus geen rol meer spelen voor de berekening van uw sociale bijdragen.

 

Opgelet: de wet is nog niet definitief… lonkt er misschien een reparatiewetgeving om de hoek om alsnog een eindafrekening voor die jaren door te voeren?

 

Concrete acties die u moet overwegen?

  • denkt u al langer over een loonsverhoging, niet uitstellen en doorvoeren! dit opent dan meteen de mogelijkheden om ook uw interne pensioenvoorziening te laten herberekenen en op te trekken
  • gezien de huidige onzekerheid over een mogelijke afrekening, misschien wachten met een loonsverhoging, en opteren voor een tantième over het boekjaar 2013? Deze tantième kan u in bepaalde gevallen beslissen uiterlijk juni 2014… als er wat meer zicht is op de definitieve regeling
  • fiscale tip in de tip: zit u nog met een éénmanszaak en wenst u als vennootschap door te starten? De meerwaarde die u dit of volgend jaar realiseert op de inbreng, zal niet aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

 

De addertjes?

  • zoals gezegd; de wet is nog niet definitief in het Staatsblad verschenen; en zelfs indien ze verschijnt zoals ze nu voorligt, is een wijziging nadien niet uitgesloten.
  • wilt u absolute zekerheid, dan opteert u nog steeds beter voor een dividend
  • zelfstandigen van wie het inkomen in stijgende lijn zit, zullen 3 jaar vroeger hogere sociale bijdragen betalen. Zij krijgen geen afrekening over de jaren waarin ze ‘minder’ verdienden; maar betalen meteen de volle pot op hun stijgende inkomen in 2015. Da’s de keerzijde van de medaille.

 

Waarom dringend?

Enkel de inkomstenjaren 2012, 2013 en 2014 zullen niet afgerekend worden. Vanaf 2015 betaalt u gewoon op het inkomen van dat jaar.