Hoelang mag de fiscus controleren?

Recent werden alle verjaringstermijnen in het fiscale wetboek serieus uitgebreid. Tot voor kort was dat 3 jaar (wat kort door de bocht, maar deze termijn dekte wel het merendeel van de gevallen).

Recent wijzigde dit echter, en nu kan een controleur snel 4 jaar en vaak zelfs 6 jaar teruggaan in de tijd. In sommige gevallen is het zelfs 10 jaar!

Dit maakt jammer genoeg dat een belastingcontrole snel een hoog oplopende rekening met zich kan meebrengen; in praktijk zullen allicht de vele discussiepunten nog meer dan vroeger aanleiding geven tot juridische betwistingen dan wel verregaande disputen met de controleur. Bij rechtzetten van 2 jaar wordt nogal snel door een ondernemer de afweging gemaakt dat het sop de kolen niet waard is (“ik ben het an sich niet eens met de stelling van de controleur, maar ik betaal wel snel die extra belastingen en daarmee is de kous af”). Als in de toekomst de te betalen belastingen steevast x6 riskeert te worden rechtgezet, zal het sop de kolen wel waard zijn.

We houden ons hart vast hoe dit in de praktijk zijn uitwerking zal krijgen.