Fiscus voortaan strenger op correcte berekening bedrijfsvoorheffing

In menig boekhoudkantoor is het de norm om allerlei kleinere voordelen alle aard op het einde van het jaar via een afzonderlijke inkomstenfiche aan te geven. Deze loonsaangifte verloopt dan niet via een sociaal secretariaat, of er wordt door het kantoor in kwestie geen bedrijfsvoorheffing op berekend.

Ook een vrij algemeen gebruik is dat de vennootschap de sociale zekerheidsbijdragen van de zelfstandige zaakvoerder betaalt. Fiscaal wordt dit gelijkgesteld met loon. Ook over deze bijdragen wordt in veel gevallen geen bedrijfsvoorheffing gerekend.

De overheid, in haar eeuwig streven naar zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen, heeft onlangs meegedeeld dat ze haar fiscale administratie zal opdracht geven om strenger toe te kijken dat over alle loonsaspecten de wettelijk vereiste bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Voortaan raden wij iedereen dus aan om alle loonbestanddelen correct op te nemen in de bedrijfsvoorheffingsaangifte, met inbegrip van de voordelen en de door de vennootschap betaalde sociale zekerheidsbijdragen.

Inmiddels zijn er ook 2 negatieve arresten geveld (weliswaar zwaar bekritiseerd in de rechtsleer), dat niet correct ingehouden bedrijfsvoorheffing op zijn beurt een voordeel alle aard uitmaakt voor de ontvanger van de voordelen. Of in mensentaal, het niet betalen van een voorschot op belastingen kan op zijn beurt belastingen meebrengen… Enkel in BelgiĆ« zeker?