Show me the money – Leveranciers en de fiscus

Na het optimaliseren van uw kredieten ga ik nu dieper in op over hoe u moet omgaan met leveranciers.

Leveranciers

Goed onderhandelen over lever- en betalingstermijnen, voorschotten vermijden… Enfin, alles wat wij u in een vorig artikel zeiden om bij uw klanten te bekomen, raden we u af bij uw leveranciers 🙂

 

Het zal dus voornamelijk van onderhandelingsmacht afhangen…

 

Wij geven u nog wel mee dat leverancierskrediet het goedkoopste krediet is dat er bestaat… maak er dus correct gebruik van. Let wel: wees correct, communiceer hierover met uw leveranciers. Desnoods kan u zelfs afspreken met uw leverancier dat u een kleine rentevergoeding zal betalen mits uitstel van 60 dagen. Zolang u minder betaalt dan uw kaskrediet, doet u profijt.

 

Belastingen en BTW

Betaal niet te vroeg (maar zeker ook niet te laat – de fiscus rekent hoge nalatigheidsintresten). Een goede communicatie met boekhouder of accountant is belangrijk. Voorafbetalingen kan u best financieren via de bank; zij hebben daar goedkope formules voor.

 

Inzake voorafbetalingen is de financieel meest gunstige optie verhogingen te vermijden; dit wil niet noodzakelijk zeggen dat u alle belastingen reeds moet vooraf betaald hebben. Een (kleine) opleg te betalen na ontvangst van het aanslagbiljet optimaliseert opnieuw uw cash-on-hand.

 

Wees wel opgelet: de bedoeling is dat de niet betaalde belastingen op uw zichtrekening staan. Doe ze dus niet onbezonnen op aan voorraad of andere ‘snoepers-in-het-werkkapitaal’; want dan komt u bedrogen uit! Eens u uw belastingaanslag ontvangt, heeft u vaak niet veel tijd om deze te betalen.

 

Tot slot: vorder teveel betaalde voorafbetalingen tijdig terug, en geef de nodige instructies aan uw boekhouder indien u wenst een BTW tegoed terug te vorderen van de staat.

Volgende week volgt de voorlaatste post uit deze reeks.

 

PS Hier nog een interessant artikel over correct financieren.