Forfaitaire kosten eigen aan de werkgever

In een ruling bevestigt de administratie dat forfaitaire onkostenvergoedingen wel degelijk kunnen, zelfs indien ze afwijken van de vergoedingen zoals ze door de RSZ worden toegelaten.Weliswaar is een ruling niet algemeen bindend, maar wat we leren uit het verhaal is dat, mits de nodige toelichtingen worden verstrekt, het niet onmogelijk is om af te wijken van de RSZ-bedragen.

Let wel, voorzichtigheid is hier erg geboden. In het geval van de ruling wordt er niettemin een zware administratie gevoerd door het bedrijf (indeling in functieklassen, nominaal bijhouden van de lijsten, en uiteraard vermelding op de individuele inkomstenfiches). Vergeet ook nooit uit het oog dat de sanctie, indien de administratie niet akkoord gaat met de forfaitaire onkostenvergoeding, de zware taxatie aan 309% is!

Bron: Fisconet (Voorafgaande beslissing nr. 2011.128 dd. 10.05.2011)